สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสอบกับเสริมปัญญา
-โล่รางวัลที่ 1-3 ของประเทศ + เงินรางวัล
-เกียรติบัตรที่ 1 ภาค + เงินรางวัล
-เกียรติบัตรที่ 1 จังหวัด
READ MORE
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนสามารถ Download 
ข้อสอบเก่าย้อนหลังฟรี 1 ปีการศึกษา
READ MORE
วัดผลรวดเร็วและแม่นยำ ที่สุด
สอบแล้วรู้ผลใน 1 เดือน
READ MORE
ได้ทดสอบความรู้แข่งกับนักเรียนทั่วประเทศ
จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
สถาบันทดสอบความรู้ที่มีนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมทดสอบ...
READ MORE
นักเรียน มัธยมปลาย ได้สิทธิ์สอบ PAT5 ฟรี
READ MORE
มีสถิติวัดผลสอบที่วัดได้จริง
ตรงตามเกณฑ์ สพฐ.
READ MORE
นักเรียนที่เข้าร่วมสอบกับเสริมปัญญา
สามารถจัดทำ Portfolio Online ได้ฟรี
READ MORE
สามารถพิมพ์เกียรติบัตร
กรอบรูปสวยงามได้ด้วยตนเอง
READ MORE
ใช้โปรแกรมในการตรวจคำตอบ
มีการวิเคราะห์ P,R
READ MORE

สำหรับคุณครู

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสอบกับเสริมปัญญา
อาจารย์ผู้ประสานงาน สามารถพิมพ์เกียรติบัตร Online
READ MORE
รายงานสรุปผลการสอบ สำหรับโรงเรียน
READ MORE
ส่งใบสมัคร ภายในกำหนด ได้ส่วนลด 3 %
READ MORE