สั่งซื้อข้อสอบเก่าล่าสุด version 2019  ราคาพิเศษ
สั่งซื้อข้อสอบเก่าล่าสุด version 2019 ราคาพิเศษ
สอบ Online (มีรางวัล)
สอบ Online (มีรางวัล)
วันนี้ ท่านสามารถสอบ แบบ Online กับ เสริมปัญญา ได้แล้ว
ประโยชน์ของการสอบ
ประโยชน์ของการสอบ
สิ่งที่ได้จากการทดสอบความรู้กับเสริมปัญญา
พิธีมอบรางวัล
พิธีมอบรางวัล
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสอบกับเสริมปัญญา
-โล่รางวัลที่ 1-3 ของประเทศ + เงินรางวัล
-เหรียญรางวัลที่ 1 ภาค + เงินรางวัล + เกียรติบัตร
-เหรียญทองที่ 1 จังหวัด
READ MORE
นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนสามารถ Download 
ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
READ MORE
วัดผลรวดเร็วและแม่นยำ ที่สุด
สอบแล้วรู้ผลใน 3 สัปดาห์
READ MORE
ได้ทดสอบความรู้แข่งกับนักเรียนทั่วประเทศ
จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
สถาบันทดสอบความรู้ที่มีนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมทดสอบ...
READ MORE
นักเรียน มัธยมปลาย ได้สิทธิ์สอบ PAT5 ฟรี
READ MORE
มีสถิติวัดผลสอบที่วัดได้จริง
ตรงตามเกณฑ์ สพฐ.
READ MORE
นักเรียนที่เข้าร่วมสอบกับเสริมปัญญา
สามารถจัดทำ Portfolio Online ได้ฟรี
READ MORE
สามารถพิมพ์เกียรติบัตร
กรอบรูปสวยงามได้ด้วยตนเอง
READ MORE
ใช้โปรแกรมในการตรวจคำตอบ
มีการวิเคราะห์ P,R
READ MORE

สำหรับคุณครู

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสอบกับเสริมปัญญา
อาจารย์ผู้ประสานงาน สามารถพิมพ์เกียรติบัตร Online
READ MORE
รายงานสรุปผลการสอบ สำหรับโรงเรียน
READ MORE
ส่งใบสมัคร ภายในกำหนด ได้ส่วนลด 5 %
READ MORE