บริษัทเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 โดยมีวิชาดังต่อไปนี้ คือ
ภาคเรียนที่ 1 มีสอบวิชา ภาษาอังกฤษ, GAT, ภาษาไทย, สามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา และสามัญสังคมศึกษา
ภารเรียนที่ 2 มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, PAT1, วิทยาศาสตร์, PAT2 และ Advanced English

วิธีการรับสมัคร

1. ผ่านทางคุณครูฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระนั้นๆ โดยรับนักเรียนขั้นต่ำตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และสอบที่โรงเรียนของตนเอง อาจารย์สนใจรับสมัครนักเรียนสอบ คลิก
2. สอบที่สนามกลางที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ สนใจสมัคร คลิก
3. สอบ Online ผ่าน Computer สนใจสมัคร คลิก

ค่าสมัครสอบ

กรณีโรงเรียนรับสมัครและสอบที่โรงเรียนตนเอง
วิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ วิชาละ 45 บาทเท่านั้น
วิชา GAT, PAT1, PAT2, และ Advanced English วิชาละ 85 บาท
ค่าสมัครสอบสนามสอบกลาง (ยังไม่เปิดรับสมัคร)
ค่าสมัครสอบ Online ผ่าน Computer ดูรายละเอียด คลิก

สอบถามข้อมูลวิธีการสมัครเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-2729-5043-4, 0-2729-6461 Fax 0-2729-5970
E-mail: sermpanya@hotmail.com
Line: @sermpanya
Facebook: sermpanyafanpage

รายละเอียดโครงการทดสอบความรู้ในปีการศึกษา 2564 คลิก