บริษัทเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-ม.6 โดยมีวิชาดังต่อไปนี้ คือ ภาษาอังกฤษ GAT ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วิธีการรับสมัคร

ผ่านทางคุณครูฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระนั้นๆ โดยรับนักเรียนขั้นต่ำตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และสอบที่โรงเรียนของตนเอง (กรณีที่โรงเรียนไม่เปิดเป็นศูนย์สอบสามารถสมัครสอบออนไลน์แทนได้ ข้อสอบชุดเดียวกัน)

ค่าสมัคร

วิชาละ 45 บาทเท่านั้น (GAT วิชาละ 85 บาท)

ช่องทางรับสมัคร

โทรศัพท์ 0-2729-5043-4, 0-2729-6461 Fax 0-2729-5970
E-mail: sermpanya@hotmail.com
Line: @sermpanya
Facebook: sermpanyafanpage

รายละเอียดโครงการทดสอบความรู้ในเทอม 1/2562 คลิก