รายชื่อ Hall of Fame

(หอเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจในโครงการทดสอบเสริมปัญญา)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นที่ฝ่าฟันจนได้เกียรติยศ Hall of Fame เสริมปัญญา

ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้อีก 10 ปีการศึกษาเพื่อความภาคภูมิใจในตนเองและเกียรติยศต่อวงศ์ตระกูล

วิชา Advanced English ปีการศึกษา 2565

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ญ.เวลา คอร์โดวา คะแนน 116/125 คิดเป็น 92.8 %
  2. ด.ญ.ธีร์น่า สุวรรณเนตร คะแนน 112/125 คิดเป็น 89.6 %

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ญ.อิงวิภา พรหมทอง คะแนน 113/125 คิดเป็น 90.4%