รายชื่อ Hall of Fame

(หอเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจในโครงการทดสอบเสริมปัญญา)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดีเด่นที่ฝ่าฟันจนได้เกียรติยศ Hall of Fame เสริมปัญญา

ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้อีก 10 ปีการศึกษาเพื่อความภาคภูมิใจในตนเองและเกียรติยศต่อวงศ์ตระกูล

วิชา Advanced English ปีการศึกษา 2566


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1. ด.ญ.อลิสา เหล่าอารยะ คะแนน 118/130 คิดเป็น 90.77 %
    โรงเรียนนิธิวิทย์  จังหวัดน่าน
     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางกานต์รวี  แก้ววี
     อาจารย์ผู้ประสานงาน น.ส.ชนัญชิดา หัวฝาย


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ด.ช.แสงตะวัน สรรพวิทยศิริ คะแนน 124/135 คิดเป็น 91.85 %
2. ด.ช.ธาม    จู คะแนน 122/135 คิดเป็น 90.37 %

วิชา Advanced English ปีการศึกษา 2565

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ญ.เวลา คอร์โดวา คะแนน 116/125 คิดเป็น 92.8 %
  2. ด.ญ.ธีร์น่า สุวรรณเนตร คะแนน 112/125 คิดเป็น 89.6 %

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. ด.ญ.อิงวิภา พรหมทอง คะแนน 113/125 คิดเป็น 90.4%