Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ครั้ที่ 39, ภาษาไทย ครั้งที่ 29, สังคมศึกษา ครั้งที่ 28, Advanced Maths ครั้งที่ 3 Advanced Science ครั้งที่ 3 และ TGAT ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 


Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 37 และAdvanced English ครั้งที่ 6  คลิกที่นี่