Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ครั้ที่ 36, GAT ครั้งที่ 4, ภาษาไทย ครั้งที่ 26, วิชาสามัญภาษาไทย ครั้งที่ 2 , สังคมศึกษา ครั้งที่ 25 และวิชาสามัญสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ 


Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34 , PAT1-PAT2 ครั้งที่ 3 , Advanced English ครั้งที่ 3  คลิกที่นี่