Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ครั้ที่ 38, ภาษาไทย ครั้งที่ 28, สังคมศึกษา ครั้งที่ 27, Advanced Maths ครั้งที่ 2 และ Advanced Science ครั้งที่ 2  คลิกที่นี่ 


Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 และAdvanced English ครั้งที่ 5  คลิกที่นี่