Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 33 , PAT1-PAT2 ครั้งที่ 2 , Advanced English ครั้งที่ 2  คลิกที่นี่ 


Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 1 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ครั้ที่ 35, GAT ครั้งที่ 3, ภาษาไทย ครั้งที่ 25, วิชาสามัญภาษาไทย ครั้งที่ 1 , สังคมศึกษา ครั้งที่ 24 และวิชาสามัญสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่