Download ข้อสอบเก่า 3 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 3 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 , PAT1-PAT2 ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่ 


Download ข้อสอบเก่า 3 ปี ฟรี!

Download ข้อสอบเก่า 3 ปี ฟรี!!! สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ ครั้ที่ 34 GAT ครั้งที่ 2 ภาษาไทย ครั้งที่ 24 และสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 คลิกที่นี่