ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2566
วิชาระดับขั้นวันรับสมัครวันปิดรับสมัครวันสอบ(ที่สนาม)เวลาสอบ(ที่สนาม)วันสอบ (Online)
ภาษาอังกฤษป.1-ม.6(12 ระดับ)
บัดนี้เป็นต้นไป
15 ส.ค. 25662 ก.ย. 25668.00-10.00 น.4 -17 ก.ย. 2566
ภาษาไทยป.1-ม.6(12 ระดับ)
บัดนี้เป็นต้นไป
15 ส.ค. 25662 ก.ย. 256610.30-12.30 น.4 -17 ก.ย. 2566
สังคมศึกษาป.1-ม.6(12 ระดับ)
บัดนี้เป็นต้นไป
15 ส.ค. 25662 ก.ย. 256613.30-15.30 น.4 -17 ก.ย. 2566
Advanced Mathsป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3(รวม 3 ช่วงชั้น)
บัดนี้เป็นต้นไป
28 ส.ค. 256616 ก.ย. 25668.00-10.00 น.18 ก.ย.-1 ต.ค. 2566
Advanced Scienceป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3(รวม 3 ช่วงชั้น)
บัดนี้เป็นต้นไป
28 ส.ค. 256616 ก.ย. 256610.30-12.30 น.18 ก.ย.-1 ต.ค. 2566
TGATม.4-ม.6(รวม 1 ช่วงชั้น)บัดนี้เป็นต้นไป28 ส.ค. 256616 ก.ย. 256613.30-16.30 น.18 ก.ย.-1 ต.ค. 2566
คณิตศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)บัดนี้เป็นต้นไป25 ธ.ค. 256620 ม.ค. 25678.00-10.00 น.22 ม.ค.-4 ก.พ. 2567
วิทยาศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)บัดนี้เป็นต้นไป25 ธ.ค. 256620 ม.ค. 256710.30-12.30 น.22 ม.ค.-4 ก.พ. 2567
Advanced Englishป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,
ม.4-ม.6(รวม 4 ช่วงชั้น)
บัดนี้เป็นต้นไป25 ธ.ค. 256620 ม.ค. 256713.30-15.30 น.22 ม.ค. -4 ก.พ. 2567

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบสนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสั่งซื้อชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับชั้นพร้อมข้อสอบเก่า คลิกที่นี่


รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Maths
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Science
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced English
(สามารถเทียบคะแนนที่ได้กับการสอบระดับสากลได้) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่