Download ใบสั่งซื้อข้อสอบเก่าล่าสุด version 2024 ราคาพิเศษ  คลิกที่นี่(ไฟล์ Excel) คลิกที่นี่(ไฟล์ Pdf)

ท่านสามารถ สั่งซื้อข้อสอบเก่าในราคาพิเศษ
โดยส่งใบสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาที่

เลือกส่งเพียง 1 ช่องทาง

ยกระดับข้อสอบเก่าขึ้นไปอีกขั้นด้วยนวตกรรมใหม่ “คลังข้อสอบ Online วัดศักยภาพการเข้าศึกษาต่อ” เป็นการต่อยอดจากข้อสอบเก่าเสริมด้วยการประเมินโอกาสการสอบติดระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย,มหาวิทยาลับ ได้ถึง 20 รายการ เพื่อเพิ่มความมันใจในการเข้าศึกษาต่อ 
พิเศษ ช่วง Early bird ลด 50 % ทุก Package รายละเอียดคลิก
  หรือท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า
  ด้วยตนเองได้โดยคลิกที่นี่


ใบสั่งซื้อข้อสอบ