× Avatar

นักเรียนเข้าสู่ระบบ-สอบ Online(สมัครผ่านโรงเรียน)

ดูวิธีการเข้าสอบ Online คลิกที่นี่ กรณีสอบ GAT หรือ PAT1 คลิกที่นี่