× Avatar

นักเรียนเข้าสู่ระบบ-สอบ Online(สมัครผ่านโรงเรียน)

ดูวิธีการเข้าสอบ Online คลิกที่นี่ กรณีสอบ GAT หรือ PAT1 คลิกที่นี่

วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอบ(ชิงเหรียญรางวัล)
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่