สำหรับสมัครสอบผ่านโรงเรียนโดยคุณครูประจำวิชานั้นๆ หากสมัครสอบภายในวันที่กำหนดจะได้ส่วนลดเพิ่มทันที 5% ของค่าสมัครสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ และ GAT ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5 %
วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษาภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5 %

ช่องทางรับสมัคร

โทรศัพท์ 0-2729-5043-4, 0-2729-6461 Fax 0-2729-5970
E-mail: sermpanya@hotmail.com
Line: @sermpanya
Facebook: sermpanyafanpage