สมัครสอบสนามกลาง

ข้อมูลที่ควรเตรียม สำหรับการสมัครสอบสนามกลาง

1. ชือ-นามสกุล

2. ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ

3. ที่อยู่

4. เบอร์โทรศัพท์

5. Email ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อรับข้อมูล จาการสมัคร เช่น รหัสสำหรับ Download ข้อสอบเก่า บัตรประจำตัวสอบ

6. ชื่อโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่

7. ระดับชั้น ที่ศึกษาอยู่ / ระดับชั้น ที่ต้องการสอบ

8. สนามสอบที่ต้องการสอบ

9. วิชาที่ต้องการสอบ (มีให้เลือกคือ คณิตศาสตร์/PAT1, วิทยาศาสตร์/PAT2 และ Advanced English)

10. หลักฐานการโอนเงิน(กรณีโอนเงินแล้ว)

ค่าสมัครสอบ (ต้องสมัครในครั้งเดียวกัน)

วิชาคณิตศาสตร์/PAT1 180 บาท , วิชาคณิตศาสตร์/PAT2 180 บาท , วิชา Advanced English 220 บาท

พิเศษ!!! สมัครสอบ 3 วิชา เพียง 500 บาท จากปกติ 580 บาท

หากท่านต้องการ Download ข้อสอบเก่า ย้อนหลัง 3 ปี สำหรับ วิชา คณิตศาสตร์/pat1, วิทยาศาสตร์/PAT2
เพิ่มเงินวิชาละ 30 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sermpanya
หรือทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/sermpanyafanpageการชำระเงินค่าสมัครได้โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญขี บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ลำดับ ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
1 ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง(สัมมากร) ออมทรัพย์ 136-2-227996
2 กรุงเทพ คลองจั่น ออมทรัพย์ 156-5-046263
3 ออมสิน เพลียวเพลส รามคำแหง ออมทรัพย์ 020-1-18903572


รายชื่อสนามสอบมีดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 05-08-2020 00:05:37

ลำดับ สนามสอบ จังหวัด ที่นั่ง คณิต/PAT1 ที่นั่ง วิทย์/PAT2 ที่นั่ง Advanced English
1 สารสาส์นวิเทศเชียงใหม่(ศูนย์สอบ) เชียงใหม่ 160 160 160
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)(ศูนย์สอบ) ขอนแก่น 160 160 160
3 ราชสีมาวิทยาลัย(ศูนย์สอบ) นครราชสีมา 160 160 160
4 เบ็ญจะมะมหาราช(ศูนย์สอบ) อุบลราชธานี 160 160 160
5 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา(ศูนย์สอบ) ชลบุรี 160 160 160
6 สุราษฎร์ธานี(ศูนย์สอบ) สุราษฎร์ธานี 160 160 160
7 สตรีจุลนาค(ศูนย์สอบ) กรุงเทพมหานคร 160 160 160

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***


***ปิดรับสมัครแล้ว***