สมัครสอบสนามกลาง

ข้อมูลที่ควรเตรียม สำหรับการสมัครสอบสนามกลาง

1. ชือ-นามสกุล

2. ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ

3. ที่อยู่

4. เบอร์โทรศัพท์

5. Email ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อรับข้อมูล จาการสมัคร เช่น รหัสสำหรับ Download ข้อสอบเก่า บัตรประจำตัวสอบ

6. ชื่อโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่

7. ระดับชั้น ที่ศึกษาอยู่ / ระดับชั้น ที่ต้องการสอบ

8. สนามสอบที่ต้องการสอบ

9. วิชาที่ต้องการสอบ (มีให้เลือกคือ คณิตศาสตร์/PAT1, วิทยาศาสตร์/PAT2, Advanced Maths, Advanced Science และ Advanced English)

10. หลักฐานการโอนเงิน(กรณีโอนเงินแล้ว)

ค่าสมัครสอบ

วิชาคณิตศาสตร์/PAT1 180 บาท , วิชาวิทยาศาสตร์/PAT2 180 บาท ,
วิชา Advanced Maths 230 บาท, วิชา Advanced Science 230 บาท, วิชา Advanced English 230 บาท

พิเศษ!!!
สมัครสอบ คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + Advanced English เพียง 550 บาท จากปกติ 590 บาท
สมัครสอบ PAT1 + PAT2 + Advanced English เพียง 550 บาท จากปกติ 590 บาท
สมัครสอบ Advanced Maths + Advanced Science + Advanced English เพียง 620 บาท จากปกติ 690 บาท
***จะได้รับราคาพิเศษเมื่อสมัครในครั้งเดียวกันเท่านั้น***

หากท่านต้องการ Download ข้อสอบเก่า ย้อนหลัง สำหรับ วิชา คณิตศาสตร์/pat1, วิทยาศาสตร์/PAT2 , Advanced English
เพิ่มเงินวิชาละ 40 บาท


วันและเวลาสอบ

วิชาคณิตศาสตร์/PAT1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น.
วิชาวิทยาศาสตร์/PAT2 สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.30 น.

วิชา Advanced Maths สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น.
วิชา Advanced Science สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.30 น.
วิชา Advanced English สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sermpanya
หรือทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/sermpanyafanpageการชำระเงินค่าสมัครได้โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญขี บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ลำดับ ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
1 ไทยพาณิชย์ ถนนรามคำแหง(สัมมากร) ออมทรัพย์ 136-2-227996


รายชื่อสนามสอบมีดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 25-02-2021 17:40:34

ลำดับ สนามสอบ จังหวัด ที่นั่ง คณิต/PAT1 ที่นั่ง วิทย์/PAT2 ที่นั่ง Advanced Maths ที่นั่ง Advanced Science ที่นั่ง Advanced English แผนที่
1 อนุบาลเชียงใหม่(ศูนย์สอบ) เชียงใหม่ 160 160 160 160 160 แผนที่
2 แก่นนครวิทยาลัย(ศูนย์สอบ) ขอนแก่น 160 160 160 160 160 แผนที่
3 ราชสีมาวิทยาลัย(ศูนย์สอบ) นครราชสีมา 160 160 160 160 160 แผนที่
4 สตรีสิริเกศ(ศูนย์สอบ) ศรีสะเกษ 160 160 160 160 160 แผนที่
5 อนุบาลอุดรธานี(ศูนย์สอบ) อุดรธานี 160 160 160 160 160 แผนที่
6 เบ็ญจะมะมหาราช(ศูนย์สอบ) อุบลราชธานี 160 160 160 160 160 แผนที่
7 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ (ศูนย์สอบ) นนทบุรี 160 160 160 160 160 แผนที่
8 เทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)(ศูนย์สอบ) ชลบุรี 28 28 18 14 32 แผนที่
9 พลวิทยา(ศูนย์สอบ) สงขลา 120 120 120 120 120 แผนที่
10 สุราษฎร์ธานี(ศูนย์สอบ) สุราษฎร์ธานี 160 160 160 160 160 แผนที่
11 สามเสนวิทยาลัย(ศูนย์สอบ) กรุงเทพมหานคร 160 160 160 160 160 แผนที่

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***