สมัครสอบสนามกลาง

***ครั้งแรกที่สอบสนามกลางได้รับเหรียญรางวัลเหมือนสอบ Online พร้อมปรับเกณฑ์รางวัลให้ง่ายขึ้น เริ่มต้นเพียง 50% ได้เหรียญโฉมใหม่ทุกคนในราคาเท่าเดิม !!! ***

(เฉพาะวิชา Advanced Maths, Advanced Science, TGAT, Advanced English)
รายละเอียดดังรูป

บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ สนามสอบกลาง สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง
วิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา,
Advanced Maths, Advanced Science, TGAT,
วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English)

**สำหรับ ม.6 จะเป็นแนวข้อสอบ A-Level**
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2567

5 เหตุผลที่ควรสอบ สนามกลาง กับเสริมปัญญา

1. เป็นโครงการที่มีข้อสอบแยกระดับชั้นที่เรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น/วิชา ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ ผู้เข้าสอบจะได้รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2. ได้รับเกียรติจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานในการเป็นสนามสอบกลางให้ในแต่ละจังหวัด เพื่อจำลองการทดสอบก่อนสอบแข่งขันจริง
3. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้
4. เป็นโครงการเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยมีแบบให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
5. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป โดยปีที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบรวมทุกโครงการกว่า 250,000 คน


ข้อมูลที่ควรเตรียม สำหรับการสมัครสอบสนามกลาง

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ

3. ที่อยู่

4. เบอร์โทรศัพท์

5. Email ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อรับข้อมูล จากการสมัคร เช่น รหัสสำหรับ Download ข้อสอบเก่า บัตรประจำตัวสอบ

6. ชื่อโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่

7. ระดับชั้น ที่ศึกษาอยู่ / ระดับชั้น ที่ต้องการสอบ

8. สนามสอบที่ต้องการสอบ (ดูรายชื่อสนามสอบด้านล่างของหน้านี้)

9. วิชาที่ต้องการสอบ

10. หลักฐานการโอนเงิน(กรณีโอนเงินแล้ว)

ค่าสมัครสอบ

ภาษาอังกฤษ(ป.1-ม.6) 190 บาท
ภาษาไทย(ป.1-ม.6) 190 บาท
สังคมศึกษา(ป.1-ม.6) 190 บาท
Advanced Maths(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
Advanced Science(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
TGAT(ม.ปลาย) 190 บาท
คณิตศาสตร์(ป.1-ม.6) 190 บาท
วิทยาศาสตร์(ป.1-ม.6) 190 บาท
Advanced English (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 240 บาท

หากท่านต้องการ Download ข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เพิ่มเงินวิชาละ 40 บาท

***วิชา Advanced และTGAT เพิ่มเงิน 60 บาท***
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด

*ข้อสอบแยกระดับตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ*
**สำหรับม.6 จะเป็นแนวข้อสอบ A-Level**
***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English, Advanced Maths, Advanced Science เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย
รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง คลิก ***

****วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงเป็นวิชาคู่ขนานกับวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและภาษาอังกฤษขั้นสูงโดยต่อยอดความยากมาจากวิชา Maths และ Science ของเสริมปัญญาซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้นๆ ****
รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง คลิก
รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คลิก

Promotion พิเศษ!!!

SetA : สมัครสอบ 5 วิชา (ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์) + ข้อสอบเก่า 5 วิชา ราคาเพียง 999 บาท (ปกติ 1,150 บาท)

SetB : สมัครสอบอย่างเดียว 8 วิชา ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English) + คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ) + วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ) ราคาเพียง 1,298 บาท (ปกติ 1,670 บาท)

SetC : สมัครสอบ 8 วิชา (SetB) + ข้อสอบเก่า 8 วิชา ราคาเพียง 1,398 บาท (ปกติ 2,050 บาท)

***จะได้รับราคาพิเศษเมื่อสมัครในครั้งเดียวกันเท่านั้น***

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
วิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สมัครได้ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2567
วิชา Advanced Maths, Advanced Science และ TGAT สมัครได้ถึง 26 สิงหาคม 2567
วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ Advanced English สมัครได้ถึง 6 มกราคม 2568


วันและเวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567
วิชา ภาษาอังกฤษ เวลา 8.00-10.00 น.
วิชา ภาษาไทย เวลา 10.30-12.30 น.
วิชา สังคมศึกษา เวลา 13.30-15.30 น.

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567
วิชา Advanced Maths เวลา 8.00-10.00 น.
วิชา Advanced Science เวลา 10.30-12.30 น.
วิชา TGAT เวลา 13.30-16.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568
วิชา คณิตศาสตร์ เวลา 8.00-10.00 น.
วิชา วิทยาศาสตร์ เวลา 10.30-12.30 น.
วิชา Advanced English เวลา 13.30-15.30 น.

วันประกาศผลสอบ

วิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประกาศผลสอบวันที่ 1 ตุลาคม 2567
วิชา Advanced Maths, Advanced Science และ TGAT ประกาศผลสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2567
วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568


รางวัล

อันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 2,000 บาท
อันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 1,500 บาท
อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 1,000 บาท
อันดับที่ 1 ของภาค ได้รับเกียรติบัตรพิมพ์สี + ทุนการศึกษา 500 บาท
อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรพิมพ์สี
*หากมีผู้ได้รับรางวัลอันดับเดียวกันหลายคนเฉพาะเงินรางวัลจะถูกแบ่งตามจำนวนคน คนละเท่าๆ กัน ในส่วนของโล่และเกียรติบัตรยังคงได้รับทุกคน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sermpanya
หรือทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/sermpanyafanpage

การชำระเงินค่าสมัครได้โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญขี บริษัท เอส.พี.วาย. ฟอร์ นิวเจน จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด)

ลำดับ ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
1 ไทยพาณิชย์ ถนนรามอินทรา(เดอะพรอมานาด) ออมทรัพย์ 436-061478-9

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***


รายชื่อสนามสอบมีดังนี้

ลำดับ สนามสอบ จังหวัด ที่นั่งสอบ แผนที่
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 160 แผนที่
2 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 160 แผนที่
3 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ 160 แผนที่
4 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 160 แผนที่
5 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 160 แผนที่
6 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 160 แผนที่
7 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 160 แผนที่
8 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 160 แผนที่
9 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 160 แผนที่
10 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 160 แผนที่
11 ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี 160 แผนที่
12 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 160 แผนที่
13 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 160 แผนที่
14 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 160 แผนที่
15 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 320 แผนที่