สมัครสอบสนามกลาง

บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ สนามสอบกลาง สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง
วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English)

**สำหรับ ม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ(A-Level)**
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2565


5 เหตุผลที่ควรสอบ สนามกลาง กับเสริมปัญญา

1. เป็นโครงการที่มีข้อสอบแยกระดับชั้นที่เรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น/วิชา ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ ผู้เข้าสอบจะได้รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2. ได้รับเกียรติจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานในการเป็นสนามสอบกลางให้ในแต่ละจังหวัด เพื่อจำลองการทดสอบก่อนสอบแข่งขันจริง
3. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้
4. เป็นโครงการเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยมีแบบให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
5. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป โดยปีที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบรวมทุกโครงการกว่า 100,000 คน


ข้อมูลที่ควรเตรียม สำหรับการสมัครสอบสนามกลาง

1. ชื่อ-นามสกุล

2. ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ

3. ที่อยู่

4. เบอร์โทรศัพท์

5. Email ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อรับข้อมูล จากการสมัคร เช่น รหัสสำหรับ Download ข้อสอบเก่า บัตรประจำตัวสอบ

6. ชื่อโรงเรียน ที่ศึกษาอยู่

7. ระดับชั้น ที่ศึกษาอยู่ / ระดับชั้น ที่ต้องการสอบ

8. สนามสอบที่ต้องการสอบ (ดูรายชื่อสนามสอบด้านล่างของหน้านี้)

9. วิชาที่ต้องการสอบ

10. หลักฐานการโอนเงิน(กรณีโอนเงินแล้ว)

ค่าสมัครสอบ

คณิตศาสตร์(ป.1-ม.6) 185 บาท
วิทยาศาสตร์(ป.1-ม.6) 185 บาท
Advanced English (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 235 บาท

หากท่านต้องการ Download ข้อสอบเก่าย้อนหลัง
เพิ่มเงินวิชาละ 40 บาท

***วิชา Advanced English เพิ่มเงิน 60 บาท***
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด 

*ข้อสอบแยกระดับตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ*
**สำหรับม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ**
***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม คลิก ***

Promotion พิเศษ!!!

SetA : สมัครสอบอย่างเดียว 3 วิชา คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English) ราคาเพียง 580 บาท (ปกติ 605 บาท) ต่อระดับ

SetB : สมัครสอบ 3 วิชา (SetA) + ข้อสอบเก่า 3 วิชา ราคาเพียง 650 บาท (ปกติ 745 บาท) ต่อระดับ

***จะได้รับราคาพิเศษเมื่อสมัครในครั้งเดียวกันเท่านั้น***

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป ถึง 21 ธันวาคม 2565


วันและเวลาสอบ


วิชา คณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น.
วิชา วิทยาศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.30 น.
วิชา Advanced English สอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

วันประกาศผลสอบ

วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566


รางวัล

อันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 2,000 บาท
อันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 1,500 บาท
อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศ+ทุนการศึกษา 1,000 บาท
อันดับที่ 1 ของภาค ได้รับเกียรติบัตรพิมพ์สี + ทุนการศึกษา 500 บาท
อันดับที่ 1 ของจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรพิมพ์สี
*หากมีผู้ได้รับรางวัลอันดับเดียวกันหลายคนเฉพาะเงินรางวัลจะถูกแบ่งตามจำนวนคน คนละเท่าๆ กัน ในส่วนของโล่และเกียรติบัตรยังคงได้รับทุกคน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sermpanya
หรือทาง Inbox Facebook : www.facebook.com/sermpanyafanpage

การชำระเงินค่าสมัครได้โดยการโอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญขี บริษัท เอส.พี.วาย. ฟอร์ นิวเจน จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด)

ลำดับ ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
1 ไทยพาณิชย์ ถนนรามอินทรา(เดอะพรอมานาด) ออมทรัพย์ 436-061478-9

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***


รายชื่อสนามสอบมีดังนี้

ลำดับ สนามสอบ จังหวัด ที่นั่งสอบ แผนที่
1 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ 160 แผนที่
2 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 160 แผนที่
3 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 160 แผนที่
4 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี 160 แผนที่
5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 160 แผนที่
6 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 160 แผนที่