ลงทะเบียน กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ แล้วกดปุ่มส่งข้อมูลEmail

ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email

Login เข้าสูระบบ โดยใช้
Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ

เข้า สู่หน้าเมนูหลัก

เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ คลิกเลือกชื้อชุดทดสอบ   จากนั้นคลิกปุ่มซื้อชุดทดสอบเพิ่ม

จะแสดงชุดทดสอบที่่ท่านสามารถซื้อได้ ให้ท่าน
คลิกเลือกซื้อชุดที่ท่านต้องการ

ต้องการซื้อเพิ่มคลิก ปุ่มซื้อข้อสอบเพิ่ม

เมือซื้อข้อสอบที่ต้องการครบแล้ว จากนั้นคลิกปุ่มชำระเงิน

กดปุ่มแจ้งการโอนเงินของใบสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งชำระเงิน


โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน   โดยกดปุ่มแจ้งชำระเงิน ในหน้ารายการสั่งซื้อ


กดปุ่มส่งสลิปการโอนเงิน

กดปุ่ม browse หรือ ปุ่มเรียกดู เพื่อเลือกไฟล์
รูปสลิปการโอนเงิน จากนั้นกดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อส่งรูปสลิป

กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับการโอน ได้แก่ ธนาคารที่โอนเข้า จำนวนเงิน วันเวลาโอน แล้วกดส่งข้อมูล

จะปรากฎหน้าต่่าง ได้รับข้อมูลเรีบบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะตรวจสอบ การชำระเงินของท่าน หากการชำระงินถูกต้อง จะมีชุดทดสอบที่ท่านจะทดสอบได้ปรากฎในหน้า “ชุดทดสอบของท่าน” โดยเข้าผ่านเมนูหลัก

กดปุ่มชุดทดสอบของท่าน จะมีรายการข้อสอบที่ท่านได้ซื้อไว้พร้อมให้ท่านสอบได้
เมื่อถึงวันที่ กำหนด ท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ เมื่อถึงวันที่ ประกาศผลสอบ ท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที