บริษัทได้ตระหนักถึงตัวผู้ทดสอบว่าต้องการทราบผลให้เร็วที่สุดหลังจากการสอบ
บริษัทจึงไม่นิ่งนอนใจเร่งดำเนินการตรวจข้อสอบทันทีที่ได้รับกระดาษคำตอบกลับคืน
โดยคำนึงถึงความแม่นยำในการตรวจคำตอบอีกด้วย เพื่อรักษามาตรฐานที่ทำมากว่า 30 ปี