บริษัทได้จัดทำรายงานผลการศึกษาของแต่ละโรงเรียนแบ่งตามระดับชั้น เพื่อให้ได้เปรียบเทียบกับทั่วประเทศว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และให้คุณครูนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในจุดๆนั้น
อาจารย์ผู้ประสานงานสามารถ Download School Report ได้โดย คลิกที่นี่

ตัวอย่าง School Report