ผู้สมัครสอบทุกคนสามารถพิมพ์คะแนนสอบของของตนเองในรูปของเกียรติบัตรสวยงาม เก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้โดยมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร 

ตัวอย่างกรอบที่สามารถเลือกได้