บริษัทมีความยินดีที่จะร่วมงานกับบุคคลที่มีความสามารถในตำแหน่งต่อไปนี้

 

1. นักวิชาการ ตั้งแต่ระดับประถมต้น จนถึง มัธยมปลาย ในทุกวิชา (รับแบบฟรีแลนซ์ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ) หากมีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการสอนมายาวนาน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Portfolio สำหรับยืนเรียนต่อมหาวิทยาลัย TCAS
3. ติวเตอร์ (Freelance) มีประสบการณ์สอนและมีสื่อการสอนอยู่แล้ว

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงานกับทางบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมแนบ Resume(กรอกข้อมูล หรือส่ง Link สำหรับ Download ไฟล์ ในช่อง ประสบการณ์การทํางาน) มาตามช่องทางด้านล่างนี้