บริษัทมีความยินดีที่จะร่วมงานกับบุคคลที่มีความสามารถในตำแหน่งต่อไปนี้

1. นักวิชาการ ตั้งแต่ระดับประถมต้น จนถึง มัธยมปลาย ในทุกวิชา (รับแบบฟรีแลนซ์ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ) หากมีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการสอนมายาวนาน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นักพิสูจน์อักษร (รับแบบฟรีแลนซ์ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ) หากมีแฟ้มสะสมงานที่โดดเด่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. พนักงานขาย (ประจำ)
4. พนักงานธุรการ (ประจำ)
5. พนักงานธุรการ (Part Time)
6. ตัดต่อวีดีโอ Freelance (โปรดระบุค่าตอบแทนที่ค่าหวัง และผลงานที่ผ่านมา) ขอราคาไม่แพง ในอนาคตมีโอกาสได้รับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
7. ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Portfolio สำหรับยืนเรียนต่อมหาวิทยาลัย TCAS
8. แม่บ้าน

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงานกับทางบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมแนบ Resume(กรอกข้อมูล หรือส่ง Link สำหรับ Download ไฟล์ ในช่อง ประสบการณ์การทํางาน) มาตามช่องทางด้านล่างนี้