รศ.ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

 

 

             รศ.ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น เป็นผู้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ให้กับงานมอบรางวัล ของบริษัท เสริมปัญญา มากว่า 10 ปี รวมถึงมอบลายเซ็นอันทรงเกียรติบนเกียรติบัตร เพื่อแสดงความชื่นชมให้กับเด็กที่สอบได้รางวัลระดับประเทศมาโดยตลอด

 

             ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงความกรุณาที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทางบริษัทขอใช้พื้นที่นี้ เป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงท่านตลอดไป

 


              หมายเหตุ ;  รูปที่ 1 เป็นหนังสือที่เขียนโดย รศ.ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น กล่าวถึงการเดินทางของท่านตั้งแต่แรกจนถึงเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย, รูปที่ 2 เป็นประวัติของ รศ.ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น, รูปที่ 3 เป็นรูปสมัยดำรงตำแหน่งทางราชการ

 

               ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ รศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ขอบุญกุศลและคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้ทำมาตลอด “ การเดินทางของชีวิต” ส่งให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ

 

 

                                                                                                   ด้วยความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง
                                                                                         คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท เสริมปัญญา จำกัด