วิธีทำข้อสอบ Online
สำหรับ วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา,
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์/PAT2, Advanced English

1.เข้าสู่ระบบ

2.กดเมนู “ชุดทดสอบของท่าน”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกดบันทึก

4. เลือกทำข้อสอบที่ต้องการ

5. ยืนยันทำข้อสอบ

6. ทำข้อสอบ

7. เมื่อทำถึงข้อสุดท้าย ให้กดส่งคำตอบ

8. ยืนยันส่งคำตอบ

9. เมื่อถึงวันที่กำหนด จะสามารถดูผลสอบ เฉลย และพิมพ์เกียรติบัตรผลสอบ