ทุกวันนี้หลายๆสถานศึกษาที่สมัครรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ได้นำแฟ้มสะสมผลงาน
ของนักเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ได้มีการรับเลือกนักเรียนแบบใหม่ที่เรียกว่า TCAS โดยรอบแรกสุดของ TCAS ใช้ Portfolio เป็นตัวตัดสินอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้ผลคะแนนสอบใดๆทั้งสิ้น ถ้าใครมี Portfolio ที่โดดเด่น สวยงาม ย่อมมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่รอบแรกเลย (ได้ที่เรียนต่อก่อนเพื่อนๆ ถึงครึ่งปีเลยทีเดียว)
บริษัท เสริมปัญญา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Portfolio อย่างมากจึงพัฒนาระบบทำ Portfolio แบบออนไลน์ให้ผู้ที่เข้าสอบกับเสริมปัญญาทุกคน(ทั้งสอบผ่านโรงเรียนและสอบผ่านออนไลน์)ได้รับสิทธิ์ในการทำ Portfolio ด้วยโปรแกรมของทางบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!!! ล่าสุดมีผู้ที่ทำ Portfolio ผ่านระบบนี้มีมากกว่า 1,500 คนอีกด้วย

ตัวอย่าง Portfolio