บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา ภาษาอังกฤษ, GAT, ภาษาไทย, วิชาสามัญไทย, สังคมศึกษา, วิชาสามัญสังคม,
คณิตศาสตร์, PAT1, วิทยาศาสตร์, PAT2, Advanced English
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2564

 

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. หากทดสอบได้ลำดับที่1-10 ในแค่ละระดับวิชา จะได้รับเหรียญรางวัลจากเสริมปัญญาปีการศึกษา 2564
2. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
3. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
4. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
5. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
6. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
7. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
8. สามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
9. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครสอบ

วิชาของภาคเรียนที่ 1 
ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 180  บาท
Gat (ม.ปลาย) 200 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.5) 180 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.5) 180 บาท
วิชาสามัญภาษาไทย (ม.ปลาย) 200 บาท
วิชาสามัญสังคมศึกษา (ม.ปลาย) 200 บาท

วิชาของภาคเรียนที่ 2 
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180  บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180  บาท
PAT1 (ม.ปลาย) 200 บาท
PAT2 (ม.ปลาย) 200 บาท
Advanced English (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 230 บาท

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ 
Set 5 วิชาหลัก ; ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ราคาเพียง 800 บาท (ปกติ 900 บาท)
Set ม.ปลาย ; GAT + วิชาสามัญไทย + วิชาสามัญสังคม + PAT1 + PAT2 ราคาเพียง 900 บาท (ปกติ 1,000 บาท)

หมายเหตุ ; หากเพิ่มเงิน 40 บาท/วิชา รับฟรีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด
***วิชา Advanced English เพิ่มเงิน 60 บาท***
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด 

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

วิชาภาษาอังกฤษ, Gat  เริ่มสอบวันที่ 6 กันยายน 2564
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา เริ่มสอบวันที่ 20 กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,PAT1, PAT2, และ Advanced English  เริ่มสอบวันที่ 24 มกราคม 2565

วันประกาศผลสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ, Gat  ประกาศผลสอบวันที่ 20 กันยายน 2564
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา ประกาศผลสอบวันที่ 4 ตุลาคม 2564

รางวัล

ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ  โดยจะต้องส่งคำตอบก่อนการประกาศผล
-กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
-ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ (ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)

-วิชา PAT 5 ไม่มีรางวัล 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ 
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email 
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ 
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ 
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน  
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่