*** ปรับลดเกณฑ์รับรางวัลลง(ง่ายขึ้น)เหลือเพียง 50% ได้เหรียญรางวัลโฉมใหม่ในราคาเดิม***

เกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัล

บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์,  วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English),
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths), วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science), TGAT

**สำหรับ ม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ(A-Level)**
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2567

   

     

10 เหตุผลที่ควรสอบ Online กับเสริมปัญญา (ปีนี้พบกับเหรียญรูปแบบใหม่ ดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำเดิม )

1. เป็นโครงการที่มีข้อสอบแยกระดับชั้นที่เรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น/วิชา ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ ผู้เข้าสอบจะได้ รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2. มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในปีการศึกษา 2567 โดยที่เกณฑ์ขั้นต่ำที่ได้เหรียญรางวัล คือ 50%
3. เป็นโครงการทดสอบความรู้เดียวที่ได้เหรียญรางวัลในทุกวิชาที่คะแนนถึงเกณฑ์ เช่น ถ้าได้คะแนนถึงเกณฑ์ทั้ง 9 วิชา จะได้เหรียญรางวัลทั้ง 9 แบบที่ระบุวิชานั้นๆ ปีการศึกษา 2567 ไม่ซ้ำกัน
4. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้
5. เป็นโครงการเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยมีแบบให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
6. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป โดยปี2566ที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบรวมทุกโครงการกว่า 250,000 คน 
7. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ โดยเลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
8. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
9. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด รวมถึงสถิติการสอบที่วัดผลได้ อีกทั้งยังมีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
10. มีบริการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสอบ

ค่าสมัครสอบ

ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 190 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.6) 190 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.6) 190 บาท
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6) 190 บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.6) 190 บาท
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 240 บาท
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)(ม.ปลาย) 190 บาท

หากสนใจรับข้อสอบพร้อมเฉลยปี 66 (ปีล่าสุด)
วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เพิ่มวิชาละ 40 บาท
วิชา Advanced English, Advanced Maths, Advanced Science และ TGAT เพิ่มวิชาละ 60 บาท

*ข้อสอบแยกระดับตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ*
**สำหรับม.6 จะเป็นแนวข้อสอบ A-level**
***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English, Advanced Maths, Advanced Science เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง คลิก ***

****วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงเป็นวิชาคู่ขนานกับวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและภาษาอังกฤษขั้นสูงโดยต่อยอดความยากมาจากวิชา Maths และ Science ของเสริมปัญญาซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้นๆ

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง คลิก

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คลิก

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ

         SetA : สมัครสอบอย่างเดียว 5 วิชา  ( ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ) + ข้อสอบและเฉลยปี66
         ราคาเพียง 999 บาท (ปกติ 1,150  บาท)

SetB : สมัครสอบอย่างเดียว 8 วิชา   ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English) + คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ) + วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science )
ราคาเพียง 1,298 บาท (ปกติ 1,670  บาท)

SetC : สมัครสอบ 8 วิชา (SetB) + ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียดปี 2566  8 วิชา ราคาเพียง 1,398 บาท (ปกติ 2,050 บาท)

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป ถึง  15 สิงหาคม 2567

วันที่สอบ

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา เริ่มสอบวันที่ 2-15 กันยายน 2567

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)
เริ่มสอบวันที่ 16-29 กันยายน  2567

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) เริ่มสอบวันที่  27 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2568

วันประกาศผลสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ประกาศผลสอบวันที่ 1 ตุลาคม 2567

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)
ประกาศผลสอบวันที่  15 ตุลาคม 2567

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

รางวัล

– มีเหรียญรางวัลเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 20.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3) ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 29  กันยายน 2567 เวลา 20.00 น.
วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Advanced English ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 20.00 น.

เหรียญรางวัล เกณฑ์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
เหรียญทอง ได้อันดับที่ 1-25 ของประเทศ 
เหรียญเงิน ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
เหรียญทองแดง ได้คะแนน 70% ขึ้นไป

เหรียญรางวัล เกณฑ์ (Advanced Maths Advanced Science Advanced English และ TGAT)

 

 

 

 

– ถ้าตรงกันหลายเกณฑ์ ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงกว่า
– กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
(ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


2.กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ
3. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email
4. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ
5. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ
6. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน
7. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ )
8. ก่อนประกาศผลสอบบริษัทจะเปิดเฉลยข้อสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบทักท้วงข้อสอบในช่วงเวลาที่กำหนด
9. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่