บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา ภาษาอังกฤษ, GAT, ภาษาไทย, วิชาสามัญไทย, สังคมศึกษา, วิชาสามัญสังคม,
คณิตศาสตร์, PAT1, วิทยาศาสตร์, PAT2, Advanced English
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2564

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. เป็นปีแรกที่มีเหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในปีการศึกษา 2564
2. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
3. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
4. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
5. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
6. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
7. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
8. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
9. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครสอบ


ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 180 บาท
Gat (ม.ปลาย) 200 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.5) 180 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.5) 180 บาท
วิชาสามัญภาษาไทย (ม.ปลาย) 200 บาท
วิชาสามัญสังคมศึกษา (ม.ปลาย) 200 บาท
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180 บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180 บาท
PAT1 (ม.ปลาย) 200 บาท
PAT2 (ม.ปลาย) 200 บาท
Advanced English (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 230 บาท

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ

Set1 ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ราคาเพียง 800 บาท (ปกติ 900 บาท)
Set2 ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + Advanced English ราคาเพียง 950 บาท (ปกติ 1,130 บาท)
Set3 ม.ปลาย ; GAT + วิชาสามัญไทย + วิชาสามัญสังคม + PAT1 + PAT2 ราคาเพียง 900 บาท (ปกติ 1,000 บาท)
Set4 ม.ปลาย ; GAT + วิชาสามัญไทย + วิชาสามัญสังคม + PAT1 + PAT2 + Advanced English ราคาเพียง 1,050 บาท (ปกติ 1,230 บาท)

หมายเหตุ ; หากเพิ่มเงิน 40 บาท/วิชา รับฟรีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด
***วิชา Advanced English เพิ่มเงิน 60 บาท***
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

วิชาภาษาอังกฤษ, Gat เริ่มสอบวันที่ 31 มกราคม 2565
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา เริ่มสอบวันที่ 31 มกราคม 2565
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,PAT1, PAT2, และ Advanced English เริ่มสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

วันประกาศผลสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ, Gat ประกาศผลสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา ประกาศผลสอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,PAT1, PAT2, และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัล

– เป็นปีแรกที่มีเหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
โดยจะต้องส่งคำตอบก่อนการประกาศผล โดยจะต้องส่งคำตอบภายในวันที่กำหนดไว้
วิชาภาษาอังกฤษ,GAT,ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย, สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา ส่งคำตอบก่อน 16 กุมภาพันธ์ 2565
วิชาคณิตศาสตร์/PAT1, วิทยาศาสตร์/PAT2, Advanced English ส่งคำตอบก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2565
*** ผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับเหรียญในทุกกลุ่มสาระเช่น หากคะแนนถึงเกณฑ์ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
ผู้สอบจะได้รางวัลทั้ง 5 แบบ(ไม่ซ้ำกัน) วิชา GAT และ Advanced English จัดอยู่ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

เหรียญรางวัล เกณฑ์
เหรียญทอง ได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศ
เหรียญเงิน ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
เหรียญทองแดง ได้คะแนน 70% ขึ้นไป

– ถ้าตรงกันหลายเกณฑ์ ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงกว่า
– กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
(ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)

-วิชา PAT 5 ไม่มีรางวัล

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน คลิกที่นี่ กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ )
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่