บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์,  วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English),
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths), วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science), TGAT

**สำหรับ ม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ(A-Level)**
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2566


   

 

     

10 เหตุผลที่ควรสอบ Online กับเสริมปัญญา

1. เป็นโครงการที่มีข้อสอบแยกระดับชั้นที่เรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น/วิชา ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ ผู้เข้าสอบจะได้รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2. มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในปีการศึกษา 2566 โดยที่เกณฑ์ขั้นต่ำที่ได้เหรียญรางวัล คือ 70%
3. เป็นโครงการทดสอบความรู้เดียวที่ได้เหรียญรางวัลในทุกวิชาที่คะแนนถึงเกณฑ์ เช่น ถ้าได้คะแนนถึงเกณฑ์ทั้ง 9 วิชา จะได้เหรียญรางวัลทั้ง 9 แบบที่ระบุวิชานั้นๆ ปีการศึกษา 2566 ไม่ซ้ำกัน
4. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้
5. เป็นโครงการเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยมีแบบให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
6. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป โดยปี2565ที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบรวมทุกโครงการกว่า 250,000 คน ซึ่งมากกว่าปี 2564 ที่มีผู้เข้าสอบรวม 100,000 คน ถึง 2.5 เท่า
7. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ โดยเลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
8. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
9. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด รวมถึงสถิติการสอบที่วัดผลได้ อีกทั้งยังมีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
10. มีบริการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสอบ

ค่าสมัครสอบ

ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 190 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.6) 190 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.6) 190 บาท
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6) 190 บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.6) 190 บาท
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 240 บาท
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 240 บาท
ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)(ม.ปลาย) 190 บาท

หากสนใจรับข้อสอบพร้อมเฉลยปี 65 (ปีล่าสุด)
วิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เพิ่มวิชาละ 40 บาท
วิชา Advanced English, Advanced Maths, Advanced Science เพิ่มวิชาละ 60 บาท

*ข้อสอบแยกระดับตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ*
**สำหรับม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ**
***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English, Advanced Maths, Advanced Science เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง คลิก ***

****วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงเป็นวิชาคู่ขนานกับวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและภาษาอังกฤษขั้นสูงโดยต่อยอดความยากมาจากวิชา Maths และ Science ของเสริมปัญญาซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้นๆ

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง คลิก

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม วิชาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คลิกโปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ

         SetA : สมัครสอบอย่างเดียว 5 วิชา  ( ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ) + ข้อสอบและเฉลยปี65
         ราคาเพียง 999 บาท (ปกติ 1,150  บาท)

SetB : สมัครสอบอย่างเดียว 8 วิชา   ภาษาอังกฤษ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา +คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English) + คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ) + วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science )
ราคาเพียง 1,298 บาท (ปกติ 1,670  บาท)

SetC : สมัครสอบ 8 วิชา (SetฺฺB) + ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยละเอียดปีล่าสุด 8 วิชา ราคาเพียง 1,398 บาท (ปกติ 2,050 บาท)

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป ถึง  15 สิงหาคม 2566

วันที่สอบ

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา เริ่มสอบวันที่ 4-17 กันยายน 2566

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)
เริ่มสอบวันที่ 18 กันยายน -1 ตุลาคม 2566

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) เริ่มสอบวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

วันประกาศผลสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ประกาศผลสอบวันที่ 4 ตุลาคม 2566

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3)
ประกาศผลสอบวันที่ 17 ตุลาคม 2566

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัล

– มีเหรียญรางวัลเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

วิชาภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, และ สังคมศึกษา ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Maths ),วิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Science ), และ ความถนัดทั่วไป(TGAT 1+2+3) ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 20.00 น.
วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Advanced English ต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น.

เหรียญรางวัล เกณฑ์
เหรียญทอง ได้อันดับที่ 1-25 ของประเทศ 
เหรียญเงิน ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
เหรียญทองแดง ได้คะแนน 70% ขึ้นไป

– ถ้าตรงกันหลายเกณฑ์ ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงกว่า
– กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
(ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


2.กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ
3. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email
4. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ
5. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ
6. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน
7. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ )
8. ก่อนประกาศผลสอบบริษัทจะเปิดเฉลยข้อสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบทักท้วงข้อสอบในช่วงเวลาที่กำหนด
9. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที

 

 


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่