บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชาคณิตศาสตร์,  วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English)

**สำหรับ ม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ(A-Level)**
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2565 

10 เหตุผลที่ควรสอบ Online กับเสริมปัญญา

1. เป็นโครงการที่มีข้อสอบแยกระดับชั้นที่เรียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น/วิชา ตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ ผู้เข้าสอบจะได้รับการประเมินผลรวมตรงกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน
2. มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในปีการศึกษา 2565 โดยที่เกณฑ์ขั้นต่ำที่ได้เหรียญรางวัล คือ 70%
3. เป็นโครงการทดสอบความรู้เดียวที่ได้เหรียญรางวัลในทุกวิชาที่คะแนนถึงเกณฑ์ เช่น ถ้าได้คะแนนถึงเกณฑ์ทั้ง 6 วิชา จะได้เหรียญรางวัลทั้ง 6 แบบที่ระบุวิชานั้นๆ ปีการศึกษา 2565 ไม่ซ้ำกัน
4. ได้รับเกียรติบัตรทุกคนโดยสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้
5. เป็นโครงการเดียวที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยมีแบบให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
6. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดจากผู้เข้าสอบทั่วประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป โดยปีที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบรวมทุกโครงการกว่า 100,000 คน
7. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ โดยเลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
8. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
9. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด รวมถึงสถิติการสอบที่วัดผลได้ อีกทั้งยังมีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
10. มีบริการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสอบ

ค่าสมัครสอบ


คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6) 185 บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.6) 185 บาท
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English )(ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 235 บาท

หากสนใจรับข้อสอบพร้อมเฉลยปี 64 (ปีล่าสุด)
วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์  เพิ่มวิชาละ 40 บาท
วิชา Advanced English เพิ่ม 60 บาท

*ข้อสอบแยกระดับตั้งแต่ ป.1-ม.6 รวม 12 ระดับ*
**สำหรับม.6 จะเป็นแนวข้อสอบของวิชาสามัญ**
***วิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง เป็นโครงการทดสอบความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ของบริษัท เป็นแนวข้อสอบอังกฤษระดับยากมากโดยมีตัวเลือกสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก และคะแนนที่สอบได้จะสามารถนำไปเทียบกับคะแนนสอบระดับประเทศ/สากลได้อีกด้วย โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาจากผู้สอบกว่า 20,000 คน พบว่ามีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่ได้คะแนนเกิน 90% เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งบริษัทและผู้สอบ ในปีนี้ผู้ที่ได้คะแนนวิชา Advanced English เกิน 90% ทุกคนจะถูกจารึกชื่อลงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อจารึกเป็นอนุสรณ์สถาน (Hall of Fame) ว่าครั้งหนึ่งผู้สอบเคยเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงจากการสอบภาษาอังกฤษที่ยากมากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศได้ และผู้ที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรใส่กรอบรูปแบบพิเศษอีกด้วย รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม คลิก ***

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ

SetA :  สมัครสอบอย่างเดียว 3 วิชา   คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษขั้นสูง(Advanced English)  
            ราคาเพียง 580 บาท (ปกติ 605  บาท)
SetB :  สมัครสอบ 3 วิชา (SetA) + ข้อสอบเก่า 3 วิชา ราคาเพียง 650 บาท (ปกติ 745 บาท)

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป ถึง  18 มกราคม 2566

วันที่สอบ

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, และ ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English) เริ่มสอบวันที่ 9-22 มกราคม 2566

วันประกาศผลสอบ

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ประกาศผลสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัล

– มีเหรียญรางวัลเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, Advanced English โดยจะต้องสอบภายในกำหนดคือภายในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น.

เหรียญรางวัล เกณฑ์
เหรียญทอง ได้อันดับที่ 1-25 ของประเทศ 
เหรียญเงิน ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
เหรียญทองแดง ได้คะแนน 70% ขึ้นไป

– ถ้าตรงกันหลายเกณฑ์ ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงกว่า
– กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
(ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน คลิกที่นี่


2.กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ
3. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email
4. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ
5. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ
6. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน
7. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ )
8. ก่อนประกาศผลสอบบริษัทจะเปิดเฉลยข้อสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบทักท้วงข้อสอบในช่วงเวลาที่กำหนด
9. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที

 


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่