สมัครสอบสนามกลาง เทอม 2
สมัครสอบ Online เทอม 2
ข้อสอบเก่า และชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับ version 2023

ค้นหาผลสอบรายบุคคล

เฉพาะนักเรียนที่สอบในสนามสอบปกติเท่านั้น

สอบ Online สมัครส่วนบุคคลดูผลสอบ คลิกที่นี่

สอบ Online สมัครผ่านโรงเรียนดูผลสอบ คลิกที่นี่คำแนะนำการค้นหาผลสอบ

การค้นหาผลสอบควรใช้ รหัสประจำตัวสอบ ดูได้จากบัตรประจำตัวสอบ

หรือใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง (พิมพ์อย่างน้อย 5 ตัวอักษรเพื่อค้นหา)

**สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุล อาจเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
แล้วแต่การส่งข้อมูลของทางโรงเรียน**รายละเอียดการจัดส่งรางวัล

(กรณีได้รับรางวัล)

1. กรณีสมัครสอบผ่านครูที่โรงเรียน สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป
** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการมอบรางวัลของแต่ละโรงเรียน **

2. กรณีสมัครสอบสนามกลาง รางวัลจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านกรอกตอนสมัครสอบ เริ่มจัดส่ง 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2566

3. กรณีสมัครสอบออนไลน์แบบบุคคล รางวัลจะจัดส่งตามรอบที่แจ้งในหน้ากดรับรางวัล ยึดตามวันที่ท่านส่งข้อมูลเข้ามา
กรอกข้อมูลรับรางวัล
รอบที่ 1 (4 - 15 ต.ค. 2566) จัดส่ง 27 พ.ย. - 3 พ.ย. 2566
รอบที่ 2 (16 - 31 ต.ค. 2566) จัดส่ง 20 - 24 พ.ย. 2566
รอบที่ 3 (1 พ.ย. 2566 - 3 มี.ค. 2567) จัดส่ง 22 เม.ย. 2567

*** หมายเหตุ รางวัลทุกชิ้น มีคิวและระยะเวลาในการผลิตจากโรงงาน ***