สมัครสอบสนามกลาง ปีการศึกษา 2567
สมัครสอบ Online ปีการศึกษา 2567

สั่งซื้อข้อสอบเก่าและชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับ version 2024
สนใจนวัตกรรมใหม่ "คลังข้อสอบออนไลน์วัดศักยภาพการเข้าศึกษาต่อ"

ค้นหาผลสอบรายบุคคล

เฉพาะนักเรียนที่สอบในสนามสอบปกติเท่านั้น

สอบ Online สมัครส่วนบุคคลดูผลสอบ คลิกที่นี่

สอบ Online สมัครผ่านโรงเรียนดูผลสอบ คลิกที่นี่คำแนะนำการค้นหาผลสอบ

การค้นหาผลสอบควรใช้ รหัสประจำตัวสอบ ดูได้จากบัตรประจำตัวสอบ

หรือใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง (พิมพ์อย่างน้อย 5 ตัวอักษรเพื่อค้นหา)

**สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อ-นามสกุล อาจเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย
แล้วแต่การส่งข้อมูลของทางโรงเรียน**รายละเอียดการจัดส่งรางวัล

(กรณีได้รับรางวัล)

1. กรณีสมัครสอบผ่านครูที่โรงเรียน สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป
** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการมอบรางวัลของแต่ละโรงเรียน **

2. กรณีสมัครสอบสนามกลาง รางวัลจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านกรอกตอนสมัครสอบ เริ่มจัดส่ง 22-29 มี.ค. 2567

3. กรณีสมัครสอบออนไลน์แบบบุคคล รางวัลจะจัดส่งตามรอบที่แจ้งในหน้ากดรับรางวัล ยึดตามวันที่ท่านส่งข้อมูลเข้ามา
กรอกข้อมูลรับรางวัล
รอบที่ 1 (20 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567) จัดส่ง 22-29 มี.ค. 2567
รอบที่ 2 (4 - 17 มี.ค. 2567) จัดส่ง 22-29 มี.ค. 2567
รอบที่ 3 (18 มี.ค. - 2 มิ.ย. 2567) จัดส่ง 29 ก.ค. 2567

*** หมายเหตุ รางวัลทุกชิ้น มีคิวและระยะเวลาในการผลิตจากโรงงาน ***