ข้อสอบวิชา Advanced Maths เป็นวิชาคู่ขนานกับวิชา Advanced Science และ Advanced Englishโดยต่อยอดความยากจากวิชา Maths ของเสริมปัญญา ซึ่งเทียบเคียงความยากมาจากการสอบ สสวท. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายจากโจทย์ปัญหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะห์เชิงลึกโดยการบูรณาการความรู้ในช่วงชั้นนั้น

ข้อสอบวิชา Advanced Maths มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบอัตนัย คำตอบเป็นจำนวนเต็ม 4 หลักตั้งแต่ 0-9999 โอกาสที่จะเดาโดยไม่มีปัจจัยอื่นใดจะมีโอกาสถูกเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นด้วยกันคือ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), และช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3),

ด้านล่างนี้เป็นแนวข้อสอบวิชา Advanced Maths ในแต่ละช่วงชั้น ลองมาดูกันว่าข้อสอบน่าสนใจยากขนาดไหน ต้องคิดวิเคราะห์เพียงใด (สำหรับเฉลยตัวเต็มในข้อสอบจริงจะมีวิธีคิดอย่างละเอียดถึงที่มาของโจทย์ทุกข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Maths ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

1. ในปฎิทินตั้งแต่ปี เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ผลบวกของจำนวนเลข 1 ที่ปรากฎบนปฎิทินทั้งหมดกับผลคูณของจำนวนเลข 2 ที่ปรากฏบนปฎิทินทั้งหมด เป็นเท่าใ

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Maths ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

1. นายเอได้รับประทานพิซซ่าที่ตัดแบ่งไว้ 1 ชิ้นซึ่งปลายแหลมของพิซซ่าทำมุม 60 องศา ทำให้พิซซ่าเหลือ พื้นที่ 1,155 ตารางเซนติเมตร อยากทราบว่ากล่องกระดาษที่บรรจุพิซซาถาดนี้มีพื้นที่เท่าไรเมื่อพิซซาเป็นรูปวงกลมแนบในกล่องดังกล่าวพอดี

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced Maths ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

1. นางสาวบีมี เสื้อ 7 ตัวเป็นเสื้อสีดำ 3 ตัว และเสื้อสีขาว 4 ตัว, มีกางเกง 9 ตัวเป็นกางเกงสีดำ 4 ตัวและกางเกงสีขาว 5 ตัว, มีถุงเท้า 4 คู่ และมีรองเท้า 6 คู่ แต่นางสาวบีบอกว่าถ้าใส่เสื้อสีขาว จะไม่ใส่กางเกงสีดำ และถ้าใส่กางเกงสีดำ แล้วจะไม่ใส่ถุงเท้า แล้วนางสาวบีจะมีวิธีใส่เครื่องประดับได้กี่วิธี (นางสาวบีต้องใส่เสื้อ,กางเกงและรองเท้าเสมอ)

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่