ทำข้อสอบ Error อย่างไร ให้ไม่เออเร่อ

ในวิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบอีกพาร์ทที่มักออกสอบบ่อย ๆ โดยเฉพาะในข้อสอบ 9 วิชาสามัญและ O-NET คือ ข้อสอบ Error Identification เป็นข้อสอบที่วัดทักษะด้านไวยากรณ์ของผู้สอบ โดยให้เราสังเกตว่าส่วนใดของประโยคมีการใช้ หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง

ข้อสอบ Error Identification เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) และด้านโครงสร้างประโยค (sentence structure) ซึ่งเด็กไทยหลาย ๆ คน มักใช้การท่องจำมากกว่าความเข้าใจ ทำให้หลาย ๆ คนกลัวการทำข้อสอบ Error Identification และคิดว่าข้อสอบพาร์ทนี้ยาก ไม่สามารถทำข้อสอบ Error Identification ได้ แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าเรามีเทคนิคในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ รู้จักใช้การสังเกตก็จะสามารถได้คะแนนมาอยู่ในกำมือได้อย่างไม่ยากเลย มาดูเทคนิคทำข้อสอบ Error อย่างไร ให้ไม่เออเร่อ พร้อมกันเลย

  1. เช็คว่า Subject กับ Verb สอดคล้องกันไหม

ลำดับแรกในการทำข้อสอบ Error Identification คือ เช็คว่าที่โจทย์กำหนดมา subject กับ verb สอดคล้องกันไหม หรือที่เรียกว่า subject and verb agreement คือ การใช้คำกริยาให้ถูกต้องสอดคล้องกับประธาน  ได้แก่

1) ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเป็นเอกพจน์ด้วย คือ เติม s หรือ es ที่กริยา แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ (รวมทั้ง I และ You ) กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วย คือ ไม่ต้องเติม s หรือ es

2) ประธานเอกพจน์ 2 ตัวที่เชื่อมด้วย and แล้วไปเรียงตามหลัง each หรือ every ให้ถือเป็นเอกพจน์

3) ประธานหลายคำที่เชื่อมด้วย of จะใช้กริยาเป็นเอกพจน์หรือกริยาพหูพจน์ ให้ถือเอาตามประธานที่อยู่หน้า of เป็นหลัก

4) ชื่อหนังสือ จำนวนเงิน ระยะทางและเวลา แม้จะเป็นพหูพจน์ ก็ต้องใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอ

ดังนั้น ในการทำข้อสอบ Error Identification ต้องอย่าลืมสังเกต Subject กับ Verb สอดคล้องกันไหมเสมอ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

  1. Parallel Structure โครงสร้างคู่ขนาน

Parallel Structure คือ โครงสร้างคู่ขนาน เป็นการเขียนโดยกำหนดให้องค์ประกอบในประโยคมีไวยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่เดียวกัน เพื่อให้ข้อความในประโยคต่อเนื่อง และทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่อง และเข้าใจแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน

การเขียนโดยใช้โครงสร้างคู่ขนานมักใช้ได้ในระดับคำ คือเป็นคำเดียวโดด ๆ หรือใช้ในระดับกลุ่มคำวลี คืออนุประโยค โดยมีคำสันธานดังต่อไปนี้เป็นตัวเชื่อม

ในการทำข้อสอบ Error Identification ผู้สอบควรหาคำเชื่อม เช่น and หรือ or ให้พบ และพิจารณาว่าคำหรือวลีที่ปรากฎก่อนหรือหลังคำเชื่อมนั้น ๆ มีโครงสร้างทางภาษาเหมือนกันหรือไม่

  1. สังเกต Active Voice และ Passive Voice

Active Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง โดยมีกรรมมารับหรือไม่มีกรรมมารับประโยคก็ได้ เช่น She drinks milk.

Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ รูปแบบโครงสร้างของ Passive Voice คือ             Verb to be + V.3 เช่น Milk is drunk by her.

ในการทำข้อสอบ Error Identification ต้องอย่าลืมสังเกตว่าประธานเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำ เมื่อรู้แล้วก็จะทำให้ทราบว่าประโยคนั้นต้องใช้โครงสร้างแบบ Active Voice และ Passive Voice ซึ่งจะนำไปสู่คำตอบที่เราต้องการ

  1. สังเกต Adjective และ Adverb

          

            Adjective คือ คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม (noun)

Adverb  คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา (verb) หรือคำคุณศัพท์ (adjective)

ในการสังเกตว่าคำไหน คือ adveb หรือ adjective ให้ดูความแตกต่างของคำ คือ ถ้าคำที่เป็น adjective จะไม่มีการเติม –ly ต่อท้าย แต่ถ้าเป็น adverb จะมีการเติม –ly ต่อท้าย

ยกตัวอย่างเช่น ประโยค He walks slow. สามารถนำมาใช้ได้ในภาษาพูด แต่จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และไม่ควรใช้ในการเขียน ควรใช้ประโยค He walks slowly. มากกว่า

ในการทำข้อสอบ Error Identification จึงควรสังเกตโครงสร้างประโยค หาประธาน (subject) ให้เจอและดูว่าคำที่มาขยายประธานใช่คำคุณศัพท์ (Adjective) หรือไม่ ซึ่งจะดูว่าเป็นคำชนิดใด ก็ดูจากการเติม –ly ต่อท้ายคำนั่นเอง

สำหรับเทคนิคการทำข้อสอบ Error อย่างไร ให้ไม่เออเร่อ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วข้อสอบ Error Identification นี้จะวัดความรู้ ความจำ ความเข้าใจ จึงควรฝึกทำข้อสอบ เตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดก่อนลงสนามสอบจริง แล้วรับรองว่าคะแนนดี ๆ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ภาพประกอบโดย : ผู้เขียน

ประชาสัมพันธ์ ; โครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญาเทอม2 https://sermpanya.com/w9/project-2563-2/

1) สนใจสอบเทอม2 กับเสริมปัญญาผ่านสนามกลางชิงโล่รางวัลจากท่านรัฐมนตรี คลิก https://sermpanya.com/apponline/

2) สนใจสอบonlineผ่านคอมพิวเตอร์ (มีเหรียญรางวัลด้วย) คลิก https://sermpanya.com/w9/online-exam-2563-2/

3) โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบเท่านั้น) คลิก https://sermpanya.com/w9/apply-for-test-1/

4) สนใจสั่งซื้อ Set ชีทสรุปเนื้อหา 5 วิชา พร้อมข้อสอบเก่าเช็คลำดับที่ได้ ดูรายการสั่งซื้อ คลิก https://sermpanya.com/w9/buyexam/

สามารถดำเนินการได้เองผ่านลิ้งค์ข้างต้นหรือต้องการให้แอดมินดำเนินการให้สามารถทักแชทได้เลยครับ ขอบคุณครับ