ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
วิชาระดับขั้นวันรับสมัครวันปิดรับสมัครวันสอบเวลาค่าสมัคร*
คณิตศาตร์ป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ย. 256318 ก.พ. 25646 มี.ค. 25648.00-10.00 น.45 บาท
PAT1ม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ย. 256318 ก.พ. 25646 มี.ค. 25648.00-10.00 น85 บาท
วิทยาศาสตร์ป.1-ม.5(11 ระดับ)1 พ.ย. 256318 ก.พ. 25646 มี.ค. 256410.30-12.30 น.45 บาท
PAT2ม.4-ม.6(ม.ปลาย)1 พ.ย.256318 ก.พ. 25646 มี.ค. 256410.30-12.30 น.85 บาท
Advanced Mathsป.1-ป.3, ป.4-ป.6,
ม.1-ม.3 (รวม 3 ช่วงขั้น)
9 พ.ย. 256318 ก.พ. 25647 มี.ค. 25648.00-10.00 น.85 บาท
Advanced Scienceป.1-ป.3, ป.4-ป.6,
ม.1-ม.3 (รวม 3 ช่วงขั้น)
9 พ.ย. 256318 ก.พ. 25647 มี.ค. 256410.30-12.30 น.85 บาท
Advanced Englishป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,
ม.4-ม.6(รวม 4 ช่วงขั้น)
1 พ.ย. 256318 ก.พ. 25647 มี.ค. 256413.30-15.30 น.85 บาท
* ค่าสมัครสอบกรณีโรงเรียนเปิดเป็นศูนย์สอบเอง

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ สนามกลาง (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

ลักษณะการสอบในแต่ละวิชา

Advanced English (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมปลาย) คลิก!

Advanced Maths (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมต้น) คลิก!

Advanced Science (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมต้น) คลิก!

Maths/Science (สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 ข้อสอบแยกระดับ 11 ชั้น) คลิก!

PAT1/PAT2 (สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย) คลิก!