บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา คณิตศาสตร์, PAT1, วิทยาศาสตร์, PAT2, Advanced Maths, Advanced Science, Advanced English
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในในภาคการศึกษา 2/2563

 

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. หากทดสอบได้ลำดับที่1-10 ในแค่ละระดับวิชา จะได้รับเหรียญรางวัลจากเสริมปัญญาปีการศึกษา 2563
2. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
3. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
4. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
5. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
6. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
7. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
8. สามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
9. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครสอบ

วิชาของภาคเรียนที่ 2 
คณิตศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180  บาท
วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.5) 180  บาท
PAT1 (ม.ปลาย) 180 บาท
PAT2 (ม.ปลาย) 180 บาท
Advanced Maths (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 230 บาท
Advanced Science (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น) 230 บาท
Advanced English (ป.ต้น, ป.ปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย) 230 บาท

วิชาของภาคเรียนที่ 1 (จัดสอบไปแล้ว)
ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 170  บาท
Gat (ม.ปลาย) 170 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.5) 170 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.5) 170 บาท
วิชาสามัญภาษาไทย (ม.ปลาย) 170 บาท
วิชาสามัญสังคมศึกษา (ม.ปลาย) 170 บาท

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ 
คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + Advanced English ราคาเพียง   550  บาท (ปกติ 590 บาท)
PAT1 + PAT2 + Advanced English ราคาเพียง   550  บาท (ปกติ 590 บาท)
Advanced Maths + Advanced Science + Advanced English ราคาเพียง   620 บาท (ปกติ 690 บาท)

สำหรับวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, PAT1, PAT2, Advanced English เพิ่มเพียงเงิน 40 บาทต่อวิชา
สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ, Gat, ภาษาไทย, สังคมศึกษา เพิ่มเพียงเงิน 30 บาทต่อวิชา
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด 

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาตร์,PAT1 และ PAT2 เริ่มสอบได้วันที่ 8 มีนาคม 2564
วิชา Advanced Maths, Advanced Science และ Advanced English  เริ่มสอบได้วันที่ 8 มีนาคม 2564
(สอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก)

ภาษาอังกฤษ, Gat , ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา
เริ่มสอบได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติการสอบ   (สอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก)

วันประกาศผลสอบ

สามารถตรวจสอบคะแนน อันดับที่ได้ และเฉลยข้อสอบ 
วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตตร์, PAT1, PAT2, Advanced Maths, Advanced Science และ Advanced English 
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ภาษาอังกฤษ, Gat, ภาษาไทย/สามัญภาษาไทยและสังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา ตรวจผลสอบ และรับเฉลยทันที ที่ท่านส่งคำตอบสำเร็จ

รางวัล

-ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศในแต่ละวิชา(วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, PAT1, PAT2, Advanced Maths, Advanced Science และ Advanced English )จะได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ  โดยจะต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  24 มีนาคม 2564 
-กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
-ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ (ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นทึี่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)

-วิชา ภาษาอังกฤษ, Gat, ภาษาไทย/สามัญภาษาไทยและสังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา และ PAT 5 ไม่มีรางวัล 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ 
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email 
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ 
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ 
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน  
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่