วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 + PAT1 ครั้งที่ 1, วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 + PAT2 ครั้งที่ 1 และ Advanced English ครั้งที่  1

สนใจสมัครสอบ
1. โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่

2. สมัครสอบสนามกลาง(สมัครสอบส่วนบุคคล) คลิกที่นี่   
  สนามกลาง มี 7 จังหวัดได้แก่
  - กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสตรีจุลนาค) แผนที่ 
  - ชลบุรี (โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา) แผนที่
  - เชียงใหม่ ( โรงเรียนสารสาส์นวิเทศเชียงใหม่ ) แผนที่ 
  - นครราชสีมา ( โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ) แผนที่ 
  - ขอนแก่น ( โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ) แผนที่ 
  - อุบลราชธานี ( โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ) แผนที่ 
  - สุราษฎร์ธานี ( โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ) แผนที่ 

3. สมัครสอบแบบ Online (ทำข้อสอบผ่าน Computer) คลิกที่นี่
ข้อแตกต่างของการสอบสนามปิดสนามกลางOnline
ลักษณะการสอบสำหรับคุณครูส่งนักเรียนเข้าสอบในโรงเรียนตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปสอบในสนามกลางที่บริษัทฯ จัดให้ 7 จังหวัดสอบผ่านคอมพิวเตอร์
ข้อสอบใช้ชุดเดียวกันทุกการสอบใช้ชุดเดียวกันทุกการสอบใช้ชุดเดียวกันทุกการสอบ
วันที่สอบ18 มกราคม 256318 มกราคม 256320 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประเมินผลรวมทั้งประเทศใช่ใช่ใช่
ราคา45-85 บาท (ขั้นต่ำ 20 คน)180-220 บาท150-180 บาท
เกียรติบัตร A4ได้รับได้รับได้รับ
ข้อสอบเก่า 3 ปีได้รับเพิ่มเงินเพียง 30 บาท/วิชาเพิ่มเงินเพียง 30 บาท/วิชา
สอบ PAT5 ฟรีได้รับได้รับได้รับ
ทำ Portfolio ฟรีได้รับได้รับ (มีรหัส Download ข้อสอบเก่า)ได้รับ (มีรหัส Download ข้อสอบเก่า)
รางวัลเงินรางวัล/ถ้วย/โล่/เหรียญ/เกียรติบัตรเงินรางวัล/โล่/เหรียญ/เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเท่านั้น
พิธีมอบรางวัลมีสิทธิ์เข้าร่วมมีสิทธิ์เข้าร่วม
เกียรติบัตรครูได้รับ
School Reportได้รับ

 โรงเรียนสมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 %(ส่วนลด 5 %) 
และ
จะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

 • คณิตศาสตร์/Pat1 เวลาสอบ 8.00 – 10.00 น.

 • วิทยาศาสต์/Pat2 สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.

 • Advanced English สอบเวลา 13.30-15.30 น.

 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

 • ประกาศผลสอบ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง www.sermpanya.com

 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ
  ***รางวัลที่ 1 จังหวัดจะได้รับเมื่อมีนักเรียนสอบ
  ภายในจังหวัด 20 คนขึ้นไป***
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
  รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก