วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34 และ Gat ครั้งที่  2

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 %(ส่วนลด 5 %) , ม.ปลายสอบ Online PAT 5 ฟรี
และ
จะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 • อังกฤษ เวลาสอบ 8.00 – 10.00 น.

 • GAT สอบเวลา 10.30 – 13.30 น.

 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

 • ประกาศผลสอบ วันที่ 6 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com

 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ

 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
  รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 •        
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม… คลิก


วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 24 และ สังคมศึกษา ครั้งที่ 23

สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 5 %(ส่วนลด 5 %) , ม.ปลายสอบ Online PAT 5 ฟรี
และ
จะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

 • ภาษาไทย เวลาสอบ 8.00 – 10.00 น.

 • สังคมศึกษา สอบเวลา 10.30 – 12.30 น.

 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน

 • ประกาศผลสอบ วันที่ 20 กันยายน 2562 ทาง www.sermpanya.com

 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศ 
  จะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
  อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตร, ทุนการศึกษา
  และเหรียญแพตตินั่ม
  อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร
  และเหรียญทองที่ 1 จังหวัดจากทางบริษัทฯ


 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาไทยและ/หรือสังคมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 
  รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
 •        
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม… คลิก