นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า (สำหรับบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน)

2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง การโอนเงินผ่านธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

3.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง พร้อมเพย์ QRCODE  หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง(บิลเพย์เม้นท์) ลูกค้าต้องส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อ-นามสกุล เจ้าขอบบัญชีตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า เพื่อทางบริษัทฯจะโอนเงินคืน ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว