ซอย นพรัตน์
ตึกสีส้ม ตรงข้ามโรงเรียนศุทธรัตน์(บางปลาสร้อย)
มีที่จอดรถแต่ปกติจะให้มาส่งและนัดเวลาให้มารับ

จะไม่มีที่นั่งรอสำหรับผู้ปกครอง ส่งได้อย่างเดียว