1. สารสาส์นวิเทศเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
  2. แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  3. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  4. อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
  5. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  6. สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร