1. สารสาส์นวิเทศเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
  2. สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) จ. นครสวรรค์
  3. แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  4. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  5. บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  6. อนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร
  7. อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
  8. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  9. อาเทอร์ติวเตอร์ – กวดวิชาจุฬาเอ-พลัส จ.ชลบุรี
  10. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา
  11. สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร