โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

ลักษณะการสอบในแต่ละวิชา

Maths/Science (สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.5 ข้อสอบแยกระดับ 11 ชั้น) คลิก!

PAT1/PAT2 (สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย) คลิก!