เมื่อท่านซื้อชุดทดสอบ และ ชำระเงิน เรียบร้อยแล้วท่านสามารถทำข้อสอบได้โดยไปที่ เมนูหลัก

กดที่ปุ่มชุดทดสอบของท่าน จะมีรายการข้อสอบที่ท่านสามารถทำได้ปรากฎขึ้น

เลือกทำข้อสอบที่ท่านต้องการ

เมื่อกดปุ่มทำข้อสอบ จะมีหน้าต่างให้ยืนยันการทำข้อสอบ
ตอบ ใช่ หากพร้อมทำข้อสอบ ตอบ ไม่ หากท่านยังไม่พร้อม หากท่านตอบ ใช่ จะไปสู่หน้าการทำข้อสอบ

เมื่อท่านตอบ ใช่ จะไปสู่หน้าการทำข้อสอบ

ด้านบนจะแสดง เวลาที่เหลือ ในการทำข้อสอบ ด้านขวา จะเป็นกระดาษคำตอบ ให้ท่าน คลิกเลือกตอบข้อที่ถูก

ท่านต้องทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากถึงเวลาที่กำหนด เครื่องจะส่งคำตอบโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าต้องการ ส่งคำตอบ ก่อนเวลาทำได้โดย กดปุ่มส่งคำตอบ ด้านท้ายกระดาษคำตอบ

เมื่อท่านกดปุ่มส่งคำตอบ จะได้มี หน้าต่างตอบรับ ว่าท่านได้ส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านส่งคะแนนแล้ว ท่านยังสามารถดูข้อสอบได้แต่จะไม่สามารถทำข้อสอบได้ เมื่อท่านส่งคำตอบแล้วท่านสามารถกดดูคะแนนสอบ อันดับที่ได้ และสถิติของข้อสอบได้ (จะดูได้เมื่อถึงวันที่กำหนด) โดยกดที่ปุ่มแสดงคะแนน

เมือกดปุ่มแสดงคะแนน จะมีหน้าต่างแสดงคะแนนสอบ อันดับที่ได้ และสถิติของข้อสอบ

และยังแสดงข้อที่ท่านตอบในแต่ละข้อเทียบกับ
คำตอบที่ถูก

เมื่อท่านส่งคำตอบแล้วท่านสามารถกดดูเฉลยข้อสอบได้ (จะดูได้เมื่อถึงวันที่กำหนด) โดยกดที่ปุ่มเฉลยข้อสอบ

เมื่อกดปุ่มเฉลยข้อสอบ ก็จะแสดงเฉลยข้อสอบโดยละเอียด