ท่านสามารถส่งคำขอการ การลบข้อมูลบัญชีของท่านไปยัง Email : contact@sermpanya.com หรือ Email : sermpanya@hotmail.com
โดยแจ้งว่าต้องการลบบัญชีพร้อมส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. URL ที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ
2. ชื่อผู้ใช้งาน หรือ ชื่อ-นามสกุล ของท่าน
3. เหตูผลที่ต้องการลบบัญชีของท่าน

หลังจากได้รับข้อมูลแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนิการลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน