อาคารกุลกันยาผดุงเกียรติ(สีเหลือง)​
ชั้นที่ 5
ห้องสอบที่ 2410, 2411

โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำรถเข้า​
แต่ผู้ปกครองเข้ารอใต้ตึกได้​ (ด้านนอกมีที่จอดรถ)​