ตึก 3
ชั้น 2 ห้อง 3205 – 3210 = ห้องสอบที่ 1-6
ชั้น 4 ห้อง 3405 – 3406 = ห้องสอบที่ 7-8

จอดรถข้างโรงเรียนใต้ทางด่วนแล้วเดินเข้ามาข้างโรงเรียน