อาคาร 3 ชั้น 2
ห้องสอบ 3205- 3210 (ห้องสอบที่ 1-6)

ห้องสอบ 4203 (ห้องสอบที่ 7)
โดยตึกนี้จะอยู่ติดกันกับตึก 3 เดินเชื่อมถึงกัน

สถานที่จอดรถสำหรับโครงการสอบเสริมปัญญา

  1. ร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก ซึ่งจะมีค่าจอดรถ (จอดได้บางส่วน)
  2. บริเวณรอบๆโรงเรียน
  3. ลานจอดรถใต้ทางด่วน (ซึ่งคาดว่าที่จอดจะไม่เพียงพอ)