ข้อสอบภาษาอังกฤษขั้นสูงที่เดียวในประเทศที่มีให้ตอบสูงสุดถึง 8 ตัวเลือก จากการสอบจริงที่ผ่านมาพบว่าไม่มีใครได้เกิน 90% เลย ถ้าอยากทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแนะนำเลย

Setนี้ประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 4 ชุด คือ ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, และ มัธยมปลาย และยังสามารถเช็คช่วงคะแนนที่ทำได้เมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ที่เว็บเสริมปัญญาได้เลย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SET-Vocab-ป.ต้น-1.jpg

ชุดนี้สำหรับน้องๆประถมต้น โดยจะประกอบด้วย 1. สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้และนำไปใช้สอบจริงสรุปจากข้อสอบเก่าเสริมปัญญาระดับประถมต้น ถึง 12 พ.ศ.     2. ข้อสอบ Advanced English 8 ตัวเลือก ช่วงชั้นประถมต้น

3. รูปแบบคำกริยา 3 ช่อง กว่า 200 คำ มากกว่าที่อื่นใด   4. สรุปรูปแบบการใช้ 12 Tenses ที่ง่ายที่สุดในกระดาษแผ่นเดียว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SET-Vocab-ป.ปลาย.jpg

ชุดนี้สำหรับน้องๆประถมปลาย โดยจะประกอบด้วย 1. สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้และนำไปใช้สอบจริงสรุปจากข้อสอบเก่าเสริมปัญญาระดับ ป.4-6 ถึง 12 พ.ศ.    2. สรุปคำศัพท์จากข้อสอบจริง O-Net ป.6 ย้อนหลัง 10 พ.ศ.

3. ข้อสอบ Advanced English 8 ตัวเลือก ช่วงชั้นประถมปลาย   4. รูปแบบคำกริยา 3 ช่อง กว่า 200 คำ มากกว่าที่อื่นใด   5. สรุปรูปแบบการใช้ 12 Tenses ที่ง่ายที่สุดในกระดาษแผ่นเดียว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SET-Vocab-ม.ต้น.jpg

ชุดนี้สำหรับน้องๆมัธยมต้น โดยจะประกอบด้วย 1. สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้และนำไปใช้สอบจริงสรุปจากข้อสอบเก่าเสริมปัญญาระดับ ม.1-3 ถึง 12 พ.ศ.    2. สรุปคำศัพท์จากข้อสอบจริง O-Net ม.3 ย้อนหลัง 10 พ.ศ.

3. ข้อสอบ Advanced English 8 ตัวเลือก ช่วงชั้นมัธยมต้น   4. สรุปรูปแบบการใช้ 12 Tenses ที่ง่ายที่สุดในกระดาษแผ่นเดียว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SET-Vocab-ม.ปลาย.jpg

ชุดนี้สำหรับน้องๆมัธยมปลาย โดยจะประกอบด้วย 1. สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้และนำไปใช้สอบจริงสรุปจากข้อสอบเก่าเสริมปัญญาระดับ ม.4-6 ถึง 12 พ.ศ.    2. สรุปคำศัพท์จากข้อสอบจริง O-Net ม.6 ย้อนหลัง 10 พ.ศ.

3. สรุปคำศัพท์จากข้อสอบจริง GAT ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ย้อนหลัง 10 พ.ศ.    4. สรุปคำศัพท์จากข้อสอบจริง วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ย้อนหลัง 7 พ.ศ.  5. ข้อสอบ Advanced English 8 ตัวเลือก ช่วงชั้นมัธยม

ปลาย   6. สรุปรูปแบบการใช้ 12 Tenses ที่ง่ายที่สุดในกระดาษแผ่นเดียว

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ SET-ใช้ได้จนจบมหาลัย.jpg

ชุดนี้รวมทุกรายการข้างบนมารวมไว้ด้วยกันตั้งแต่ชั้น ประถมต้นจนจบมัธยมปลาย และต่อยังมหาวิทยาลัย ซื้อครั้งเดียวครบเลย!!!

นอกจากนี้หากท่านใดสนใจซื้อแยกเป็นรายการสามารถดูจากรายการข้างล่างได้เลย (ถ้าสั่งแยกรายการจะมีค่าจัดส่ง Flash Express 50 บาท แต่ถ้าสั่งแบบ Set แถมฟรีค่าจัดส่ง)

เลขที่บัญชีสั่งซื้อ ; 436-061478-9

ชื่อบัญชี ; บริษัท เอส.พี.วาย. ฟอร์ นิวเจน จำกัด