สำหรับอันดับอื่นๆสามารถดูตามไฟล์แนบได้เลยครับ

https://drive.google.com/file/d/1ECghqwcEWOPrmSdl5sUAbN76RuGvdrRI/view?fbclid=IwAR1vg06KiGfON0rR2QkWH4QqQHFnsZzmXhF_FIpmKaI50rsGWvaXmPQsfB4