สำหรับอันดับอื่นๆสามารถดูตามไฟล์แนบได้เลยครับ

https://drive.google.com/file/d/1-SXlHyWqMGKubF1nBIDiiYHIaffdX6dI/view?fbclid=IwAR2oPrme2X9ASYwKIxKsBDY6M_6_W2IguYsljDgZWs-O5JS9snVxUCr4hNE