ข้อมูลข้างต้นบ่งชี้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานใน 10 สายงาน ซึ่งเป็นสายงานที่อยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่จึงได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย การที่จะทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ผู้ที่จบตรงสายจะมีโอกาสถูกรับคัดเลือกเข้าร่วมงานก่อน สายงานเหล่านี้ล้วนเป็นสายงานที่ดีและมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงมี career path ที่ชัดเจนครับ

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ Jobsdb ยังได้นำเสนอช่วงเงินเดือนของแต่ละสายงานทั้งระดับหัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร อีกด้วยลองดูกันครับ

ระดับหัวหน้างาน

ระดับผู้จัดการ

ระดับผู้บริหาร

สุดท้ายคือ 10 สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูง ถ้าเลือกเรียนสายเหล่านี้ จบมามีงานทำได้ไม่ยากครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก Jobsdb