IMG-LOGO
ตะกร้าสินค้า
รวมเงิน: 0.00 บาท

วิธีการสั่งซื้อ


1. เลือกสินค้าโดย คลิกที่ไอคอน รูปตะกร้าสินค้า หรือ คลิกปุ่มเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าในหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า2. ท่านสามารถดูสินค้าที่ท่านเลือกซื้อแล้ว โดยกดเมนูตะกร้าสินค้า

3. เมื่อซื้อสินค้าครบตามที่ท่านต้องการแล้ว ให้กรอกข้อมูล เกี่ยวกับผู้รับสินค้า ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ พร้อมเลือกวิธีจัดส่งสินค้า แล้วกดปุ่มชำระเงิน4. เมื่อกดปุ่มชำระเงินแล้ว จะปรากฏหน้า ยืนยันคำสั่งซื้อ ให้ท่านตรวจ ชื่อ-นามสกุล ทีอยู่ ผู้รับสินค้ารายการสินค้า หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล หากถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน5. เมื่อท่านกดปุ่มยืนยันชำระเงิน จะปรากฏหน้าให้เลือกวิธีชำระเงินประกอบด้วย ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารและ ชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิต(วิธีนี้ต้องสมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบก่อน ก่อนจึงจะชำระเงินได้)6. ถ้าท่านเลือก ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร จะปรากฏหน้า แสดงผลการสั่งซื้อ โดยจะมี เลขบัญชีธนาคาร และจำนวนเงิน ที่ท่านต้องโอน ให้ท่านโอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ Line:@sermpanya หรือ Inbox Facebook:Sermpanyafanpage พร้อมแจ้ง หมายเลขคำสั่งซื้อ ,ชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือของท่าน

7. ถ้าท่านเลือก ชำระผ่านพร้อมเพย์ ORCODE
- ใช้มือถือ SCAN QRCODE ซึ่งจะปรากฎอยู่ในหน้าชำระเงิน ด้วย APP ของธนาคาร
- ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน ภายใน APP ของธนาคาร ให้ถูกต้อง
- ยืนยันชำระเงิน ภายใน APP ของธนาคาร
- เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว" ทีอยู่ในหน้าชำระเงิน

หมายเหตุ APP หมายถึงโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารที่รองรับการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์

8. ถ้าท่านเลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต จะปรากฏหน้าสำหรับกรอก ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน กรอกข้อมูลแล้วกดปุ่ม PAY หลังจากนั้นท่านจะได้รับ SMS เลขรหัส OTP ให้ท่านกรอกยืนยันการชำระเงิน หากการชำระเงินสำเร็จ จะปรากฎหน้าผลการสั่งซื้อ

9. ถ้าท่านเลือก อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง(บิลเพย์เม้นท์)
ในขั้นตอนการสั่งซื้อหากท่านเลือกชำระผ่าน อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง จะมีหน้าเลือกธนาคารที่ท่านต้องการ มี 4 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลือกแล้วกรอก Username และ Password เพือเข้าสู่การชำระเงินของธนาคาร(แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนไม่เหมือนกัน)
หากการตัดเงินสำเร็จจะแสดงหน้าผลการสั่งซื้อ และผลการชำระเงินจะแสดงว่าชำระเงินแล้ว
9. หลังจากชำระเงินแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งไว้