ตารางการสอบประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2)
วิชาระดับขั้นวันรับสมัครวันปิดรับสมัครวันสอบ(ที่สนาม)เวลาสอบ(ที่สนาม)วันสอบ (Online)
คณิตศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)บัดนี้เป็นต้นไป21 ธ.ค. 25657 ม.ค. 25668.00-10.00 น.9-22 ม.ค. 2566
วิทยาศาสตร์ป.1-ม.6(12 ระดับ)บัดนี้เป็นต้นไป21 ธ.ค. 25657 ม.ค. 256610.30-12.30 น.9-22 ม.ค. 2566
Advanced Englishป.1-ป.3, ป.4-ป.6, ม.1-ม.3,
ม.4-ม.6(รวม 4 ช่วงขั้น)
บัดนี้เป็นต้นไป21 ธ.ค. 25657 ม.ค. 256613.30-15.30 น.9-22 ม.ค. 2566

โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบสนามกลาง คลิกที่นี่

สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


สนใจสั่งซื้อชีทสรุปเนื้อหาแยกระดับชั้นพร้อมข้อสอบเก่า คลิกที่นี่


รายละเอียดของข้อสอบแต่ละวิชา คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบ Advanced English
(สามารถเทียบคะแนนที่ได้กับการสอบระดับสากลได้) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่