โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่


วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 35 , GAT ครั้งที่ 3  และ Advanced English ครั้งที่  2

โรงเรียนสมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 30  กรกฎาคม 2563 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 10 %(ส่วนลด 10 %) 
และ
จะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 1 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
 • ภาษาอังฤษ เวลาสอบ 8.00 – 10.00 น.
 • GAT สอบเวลา 10.30 – 13.30 น.
 • Advanced English
  สอบวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 13.30-15.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 28 กันยายน 2563 (ภาษาอังกฤษ และ GAT) ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
 • อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
 • อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 25 + สามัญภาษาไทย ครั้งที่ 1,
และ
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24 + สามัญสังคมศึกษา ครั้งที่ 1

โรงเรียนสมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 19  สิงหาคม  2563 รับสิทธิพิเศษ โควตาสอบฟรี 10 %(ส่วนลด 10 %) 
และ
จะได้รับรหัสผ่าน(Password) สำหรับดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 1 ปี ที่ www.sermpanya.com

 • สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
 • ภาษาไทย
  สามัญภาษาไทย
  สอบ 8.00 – 10.00 น.
 • สังคมศึกษา
  สามัญสังคมศึกษา
  สอบ 10.30 – 12.30 น.
 • สอบที่โรงเรียนของนักเรียน
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทาง www.sermpanya.com
 • นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-3 ของประเทศจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา
 • อันดับที่ 1 ของภาค จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
 • อันดับที่ 1 ของจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรจากทางบริษัทฯ
 • สมัครสอบได้ที่อาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้
 • รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก