บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา คณิตศาสต์, PAT1, วิทยาศาสตร์, PAT2 และ Advanced English
ระดับชั้น ป.2-ม.6 ในในภาคการศึกษา 2/2562

 

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
2. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
3. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
4. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
5. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
6. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
7. สามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
8. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครสอบ

คณิตศาสตร์/PAT1  150  บาท
วิทยาศาสตร์/PAT2  150 บาท
Advanced English 180 บาท

         

โปรโมชั่น

พิเศษสอบ คณิตศาสตร์/PAT1+ วิทยาศาสตร์/PAT2 + Advanced English
เพียง 400 จากปกติ 480 บาท

สำหรับวิชา คณิตศาสตร์/PAT1, วิทยาศาสตร์/PAT2 เพิ่มเพียงเงิน 30 บาทต่อวิชา
รับข้อสอบเก่าย้อนหลัง 3 ปี  

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

 เริ่มสอบได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 20  มกราคม  2563 
(สอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก)

วันประกาศผลสอบ

สามารถตรวจสอบคะแนน อันดับที่ได้ และเฉลยข้อสอบ 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัล

-ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ  (ต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  6  กุมภาพันธ์ 2563    )
-กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
-ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ (ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นทึี่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. คลิกลงทะเบียน กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ 
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email 
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ 
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ 
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน  
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่