บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา ภาษาอังกฤษ,  Gat (ความถนัดทั่วไป),  ภาษาไทย, สังคมศึกษา และ PAT 5(ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ระดับชั้น ป.2-ม.6 ในในภาคการศึกษา 1/2562

 

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
2. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
3. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
4. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
5. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
6. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
7. สามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
8. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครสอบ

สมัคร 1 ชุดทดสอบ  150 บาท  
สมัคร 2 ชุดทดสอบ  250 บาท
สมัคร 3 ชุดทดสอบ  330 บาท
สมัคร 4 ชุดทดสอบ  400 บาท
สมัคร มากกว่า 4 ชุด ชุดละ 100 บาท

โปรโมชั่น

สมัครวันนี้ รับสิทธิ์ Download  ข้อสอบเก่า ฟรี 3 ปี
สอบ PAT 5 ฟรี!!! สำหรับผู้สมัครชั้นม.ปลายสอบกับเสริมปัญญาผ่านโรงเรียนตนเอง
(ใช้รหัสประจำตัวสอบและรหัสผ่าน ในบัตรประจำตัวสอบ กรอกเพื่อรับส่วนลด  150 บาท ในหน้าสั่งซื้อ)

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

ภาษาอังกฤษ  Gat และ Pat 5  เริ่มสอบได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19  สิงหาคม  2562 
ภาษาไทย และ สังคมศึกษา เริ่มสอบได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2  กันยายน  2562 
(สอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก)

วันประกาศผลสอบ

สามารถตรวจสอบคะแนน อันดับที่ได้ และเฉลยข้อสอบ 
ภาษาอังกฤษ, Gat และ PAT 5  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
ภาษาไทยและสังคมศึกษา วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

รางวัล

-ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ  (ภาษาอังกฤษและGat ต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  5 กันยายน 2562  ภาษาไทยและสังคมศึกษา ต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  19 กันยายน 2562  )
-กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
-ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ (ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นทึี่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)
-วิชา PAT 5 ไม่มีรางวัล 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ลงทะเบียน กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ 
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email 
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ 
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ 
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน  
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่