บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้เปิดทดสอบ Online สำหรับบุคคลทั่วไป
นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง

วิชา ภาษาอังกฤษ,  Gat (ความถนัดทั่วไป),  ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และสังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา 
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในในภาคการศึกษา 1/2563

 

ประโยชน์ที่ได้จากการสอบ Online เสริมปัญญา

1. หากทดสอบได้ลำดับที่1-10 ในแค่ละระดับวิชา จะได้รับเหรียญรางวัลจากเสริมปัญญาปีการศึกษา 2563
2. ได้วัดความรู้ว่าตนเองอยู่ในตำแหน่งใดของประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป
3. สามารถสอบที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้
4. เลือกสอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก
5. สามารถสมัครสอบระดับชั้นใดก็ได้ไม่จำกัด
6. แสดงคะแนนที่ท่านสอบได้ พร้อมแสดงข้อที่ตอบถูกและผิด
7. มีคำอธิบาย เฉลยแบบ online
8. สามารถพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทำแฟ้มสะสมผลงานได้
9. ทำแฟ้มสะสมผลงานแบบออนไลน์กับทางบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ค่าสมัครสอบ

ภาษาอังกฤษ (ป.1-ม.6) 170  บาท
Gat (ม.ปลาย) 170 บาท
ภาษาไทย (ป.1-ม.5) 170 บาท
สังคมศึกษา (ป.1-ม.5) 170 บาท
วิชาสามัญภาษาไทย (ม.ปลาย) 170 บาท
วิชาสามัญสังคมศึกษา (ม.ปลาย) 170 บาท

โปรโมชั่น

พิเศษสมัครสอบ 3 รายการ
เพียง 450 บาทจากปกติ 510 บาท หากสมัครรายการต่อไปค่าสมัครเพียงวิชาละ 100 บาท

สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ, Gat, ภาษาไทย, สังคมศึกษา เพิ่มเพียงเงิน 30 บาทต่อวิชา
รับทันทีไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุด 

วันรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

วันที่สอบ

ภาษาอังกฤษ  Gat เริ่มสอบได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14  กันยายน  2563 
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทย และ สังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา
เริ่มสอบได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5  ตุลาคม  2563  
(สอบเวลาใดก็ได้ตามที่ท่านสะดวก)

วันประกาศผลสอบ

สามารถตรวจสอบคะแนน อันดับที่ได้ และเฉลยข้อสอบ 
ภาษาอังกฤษ, Gat   วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ภาษาไทย/สามัญภาษาไทยและสังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

รางวัล

-ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1-10 ของประเทศในแต่ละวิชาจะได้รับเหรียญรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ  (ภาษาอังกฤษและGat ต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  27 กันยายน 2563  ภาษาไทย/สามัญภาษาไทยและสังคมศึกษา/สามัญสังคมศึกษา ต้องส่งคำตอบก่อน วันที่  19 ตุลาคม 2563  )
-กรณีผู้สอบคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียง เหรียญเดียวเท่านั้น
-ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ (ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล กรณีพบว่า นักเรียนสอบต่ำกว่าระดับชั้นทึี่ศึกษาอยู่ หรือตรวจพบการทุจริตใดๆ)
-วิชา PAT 5 ไม่มีรางวัล 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ 
2. ระบบจะส่ง รหัสผ่าน ให้กับท่านทาง Email 
3. Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ 
4. เลือกซื้อชุดทดสอบที่ท่านต้องการ 
5. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงิน  
6. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
7. เมื่อถึงประกาศผลสอบท่านสามารถ ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที


คู่มือการสมัครสอบ online

ขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือทำข้อสอบ Online

ขั้นตอนการทำข้อสอบโดยละเอียด คลิกที่นี่  
ชม Video สาธิต การทำข้อสอบ Online คลิกที่นี่