สนามสอบกลาง ประจำปี 2565

คลิกที่ชื่อสนามสอบเพื่อดูแผนที่สนามสอบ

  1. อนุบาลเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
  2. แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  3. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
  4. อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
  5. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
  6. สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร