คลิกที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูสถานที่สอบ และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

1. อนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
3. ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
4. สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
5. อนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
6. เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
7. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จ.นนทบุรี
8. เทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร) จ.ชลบุรี
9. พลวิทยา จ.สงขลา
10. สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
11. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร