โรงเรียนสนใจรับสมัครสอบ(สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานรับสมัครสอบ) คลิกที่นี่


สนใจสมัครสอบ Online (สมัครรายบุคคล) คลิกที่นี่

ลักษณะการสอบในแต่ละวิชา

Advanced English (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมปลาย) คลิก!

Advanced Maths (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมต้น) คลิก!

Advanced Science (สำหรับนักเรียนตั้งแต่ประถมต้น-มัธยมต้น) คลิก!