รายชื่อผู้สมัครสอบสนามกลาง บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

  1.  วิชา คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 32 / PAT 1 ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่
  2. วิชา วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 32 / PAT 2 ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่
  3. วิชา Advanced English  ครั้งที่ 1  คลิกที่นี่

วิชา คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 32 / PAT 1 ครั้งที่ 1   สอบเวลา 08.00-10.00 น.
วิชา วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 32 / PAT 2 ครั้งที่ 1   สอบเวลา 10.30-12.30 น.
วิชา Advanced English ครั้งที่ 1   สอบเวลา 13.30-15.30 น.

นักเรียนทุกคนโปรดดำเนินการตามนี้
1 .แต่งกายชุดนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
2. มาก่อนสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. นำดินสอดำ 2B พร้อมยางลบสำหรับฝนกระดาษคำตอบ
4. นำหลักฐานบัตรประจำตัวสอบเพื่อแสดงตัวตน
5. ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบกลับบ้าน แต่สามารถ Download ข้อสอบพร้อมเฉลยได้ภายหลัง
6. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Tel. 02-7295043-4
Facbook:sermpanyafanpage
Line : @sermpanya
ในวันและเวลาทำการ


รายละเอียดสนามสอบกลาง ของ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

1. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (จ.เชียงใหม่)
-อาคาร 5 ชั้น 2

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (จ.ขอนแก่น)
-ตึกพิทจะอนันต์ อาคาร6 ชั้น 2

3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (จ.นครราชสีมา)
-อาคาร7ห้อง735

4. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (จ.อุบลราชธานี)
-ชั้น 2 อาคารปิยะ ห้อง325

5. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา (จ.ชลบุรี)
-ตึกฉลองราช (ตึกที่มีเสาธงใหญ่ๆ) ติดต่อครูเปิ้ล 089-5441405

6. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี)
-อาคาร5 ห้อง522

7. โรงเรียนสตรีจุลนาค (จ.กรุงเทพฯ)
-ตึกครูเทพ ชั้น 2 ห้อง IEP1