มาแล้ว !!!

โครงการทดสอบความรู้เทอม 2 กับเสริมปัญญา
มีให้สอบทั้ง สนามโรงเรียน, สนามสอบกลาง
และสอบ Online

เลื่อนวันสอบ

คณิตศาสตร์/PAT1 สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 8.00-10.00 น.
วิทยาศาสตร์/PAT2 สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.30 น.

Advanced Maths สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 8.00-10.00 น.
Advanced Science สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.30 น.
Advanced English สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

เปิดสอบวิชาใหม่ Advanced Maths / Advanced Science ความยากเทียบเคียง สสวท.
พร้อมกับวิชา Advanced English ภาษาอังกฤษขั้นสูง ยากที่สุดในประเทศเป็นครั้งที่ 2

Header illustration
Hero media illustration
Hero media Hero media