มาแล้ว !!!

โครงการทดสอบความรู้เทอม 2 กับเสริมปัญญา
มีให้สอบทั้ง สนามโรงเรียน, สนามสอบกลาง
และสอบ Online

เปิดสอบวิชาใหม่ Advanced Maths / Advanced Science ความยากเทียบเคียง สสวท.
พร้อมกับวิชา Advanced English ภาษาอังกฤษขั้นสูง ยากที่สุดในประเทศเป็นครั้งที่ 2

Header illustration
Hero media illustration
Hero media Hero media